Dette er tekstversionen af Daghospitalet
Klik her for at komme til den grafiske version af Daghospitalet

Forside - Læs op - Sitemap


Daghospitalet


 

dagshospital


Daghospitalet på stue 1 startede i april 2018 og er en igangværende proces. Det overordnede formål er, at undgå ventetid samt skabe mere ro omkring den ambulante behandling. 

At være ambulant betyder, at jeres barn kommer i afdelingen til tiltag, som kan varetages på én dag, og derfor ikke kræver egen stue.

Det kan være tiltag som:
• Blodprøvekontrol
• Klinisk kontrol af læge eller sygeplejerske
• Diverse undersøgelser
• Kemoterapi eller anden behandling som kun kræver kort besøg
• Blodtransfusioner
• Udlevering af medicin (skriv gerne en mail til vores sekretær forinden I afhenter medicinen, således det kan bestilles hjem til jer)
 

Ankomst meldes til sekretæren, hvorefter I må vente i legestuen eller de sorte sofaer. En sygeplejerske vil hente jer, når pladsen er klar.

1 læge og 1-2 sygeplejersker varetager daghospitalet hver dag. 
Daghospitalet består af 2 senge samt 2 stole og dit barn vil bookes på hhv. stol eller seng afhængig af behandling. Dit barn bookes i et tidsinterval svarende til behandlingens varighed, hvorefter et nyt barn overtager pladsen. Således kan der maks. være 4 børn i daghospitalet ad gangen.
Som nyt tiltag benyttes stue 4 ”Regnbuestuen” overvejende til børn som skal i narkose. Denne stue er derfor som hovedregel en del af daghospitalet.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk