Dette er tekstversionen af Introduktionsforløb for tolke
Klik her for at komme til den grafiske version af Introduktionsforløb for tolke

Forside - Læs op - Sitemap


Introduktionsforløb for tolke


Formål
At klæde deltagerne på til deres arbejde som tolke på regionens sundhedsområde. Herunder er det formålet, at tolkene får indsigt i og viden om den sundhedsfaglige verden, de skal agere i, samt de tekniske og etiske aspekter i tolkningen. Endelig er det målet, at tolkene får en basal indføring i anatomi og sygdomslære.

 

Målgruppe
Tolke, der tolker på en af de 5 sygehusenheder i Region Syddanmark.

 

Du vil i forbindelse med introduktionsforløbet få:
• Viden om sundhedsvæsenets opbygning
• Nødvendige kompetencer til at arbejde professionelt som tolk
• Redskaber indenfor tolkeetik, kulturelle forskelle samt konflikt- og sorghåndtering
• Viden om basal anatomi og fysiologi, de mest almindelige sygdomme og behandlinger samt psykisk sygdom
• Redskaber i forbindelse med den svære samtale i forhold til etiske overvejelser

 

Forløb og varighed:
Introduktionsforløbet er delt op i 6 moduler. Hvert modul varer 3 timer og ligger onsdage kl. 15 - 18.
Du kan finde mere information på nedenstående link.

 

Tilmelding, sted og pris:
Tilmelding: Foregår via Plan2learn: https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=52304
Sted: OUH - Odense Universitetshospital
Pris: Introduktionsforløbet er gratis, men der er bindende tilmelding og mødepligt. Man er forpligtet til at indgå i evalueringen før og efter introduktionsforløbet.

Yderligere spørgsmål
For yderligere information om indholdet kan Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) og Afdeling for Traume og Tortur (ATT) kontaktes.
Kontakt IMK: Leila Abdulkadir, mail leila.saud.abdulkadir@rsyd.dk, Ngoc Nguyen, Tlf. 40 17 05 52 og mail ngoc.nguyen@rsyd.dk eller kontakt ATT vedr. modul 5: Helle Ancker, Tlf. 99 44 46 52 og mail helle.ancker@rsyd.dk

 

Udtalelser fra tolkene:
”Jeg har lært at sige fra – det kunne jeg ikke før”
”Jeg vidste ikke, at vi havde så mange rettigheder” – rart at vide, da vi står alene i arbejdet som tolk
”Jeg er blevet bekræftet i at jeg er en god og professionel tolk”
”Jeg er ikke alene i feltet – vi har mange af de samme historier”
”At vi er professionelle tolke – jeg vidste ikke, at vi havde rettigheder som tolk”
”Jeg manglede en brik – det har kurset givet mig”
”Jeg har lært nogle dejlige mennesker at kende – jeg har fået venner jeg kan trække på”

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk