Dette er tekstversionen af En fælles front mod rygning i Region Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af En fælles front mod rygning i Region Syddanmark

Forside - Læs op - Sitemap


En fælles front mod rygning i Region Syddanmark


OUH PraksisNYT marts 2018 - rygestop

 

13.600 dør hvert år pga. rygning, og selvom andelen af rygere er stangerende, ryger 16 procent af den danske befolkning hver dag. Dette ønsker man i Region Syddanmark at ændre på ved at støtte rygerne med et tilbud om hjælp til at få effektueret et rygestop. Støtten skal komme fra en samlet indsats fra kommunerne, hospitalerne og almen praksis.

 

På basis af et rygestopprojekt mellem Svendborg Kommune og OUH Svendborg Sygehus og i forlængelse af Danske Regioners forebyggelsesudspil har samarbejdspartnere i den fynske samordningsfora besluttet at støtte op om en ny praksis, som kan være med til at reducere andelen af rygere i regionen. 

Spørg patienten

Den nye fælles praksis går ud på, at sundhedspersonalet på enten sygehuset eller i almen praksis ved mødet med rygeren skal bestræbe sig på at få vakt interessen for at blive røgfri gennem en simpel tretrins metode:
 

1.       Spørg ind til rygestatus f.eks. ”Ryger du?”

2.       Informer om rygestopmetoder f.eks. ”Vidste du, at rådgivning og medicin til at gennemføre rygestop øger dine chancer for succes?”

3.       Henvis til professionel hjælp til rygestop via kommunen f.eks. ”Er du interesseret i at kommunens rygestopvejleder kontakter dig?”

Efter sigende skulle metoden ikke tage mere end 30 sekunder og kan desuden tillæres gennem deltagelse i et 6-10 minutters e-lærings kursus på www.vba-hospital.dk .

Hvad sker der så?

Hvis rygeren ønsker at benytte sig af tilbuddet, skal der henvises til den kommunale rygestopvejledning.

Herefter vil rygeren efter max 14 dage blive kontaktet af den kommunale rygestopvejledning og blive støttet og vejledt til at gå en ny røgfri fremtid i møde.

Læs mere om rygestop initiativet her.

 

Kontaktoplysninger:

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk