Dette er tekstversionen af Fremtiden og vejen til det nære sammenhængende sundhedsvæsen
Klik her for at komme til den grafiske version af Fremtiden og vejen til det nære sammenhængende sundhedsvæsen

Forside - Læs op - Sitemap


Fremtiden og vejen til det nære sammenhængende sundhedsvæsen


Sammenhæng i patientforløbet
 

Fremtidens hospitaler vil have betydelig færre senge til indlæggelse og ambulatorier, end der er i dag. På nationalt og regionalt plan er fokusset nemlig at sikre, at patienten i fremtiden opholder sig mindre på sygehuset, og behandlingen er tættere på patienten.  Dette afspejler sig også i OUHs 2018 fokusområder.

 

Region Syddanmark har stor fokus på at få skabt et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af primær- og sekundærsektoren. Fokusset har været på at skabe nye muligheder for samarbejder og ydelser, der skal sikre helhed og værdi i sundhedsindsatsen for patienterne.

 

Patienten Først er OUHs motto, og derfor er og har det også været nærliggende at tænke nye former for samarbejder og ydelser ind, som netop kan lette den syge patient. OUH har udnævnt ”behandling og pleje tættere i borgernes hjem” som et af fokusområderne i 2018, hvorfor der er og vil blive igangsat flere initiativer, der kan være med til at sikre, at der sker udvikling indenfor dette område.
 

OUH fokusområde 2018

OUH direktør Peder Jest forklarer OUHs valg af fokusområdet; - Region Syddanmark og OUH har en fælles opfattelse af, at vi som sundhedsvæsen skal sørge for en hurtigere tilgang, hurtigere information, kortere ventetider i alle systemer for borgeren. Og vi skal som hospital også sørge for at sikre dette på tværs af sektorerne, således at patienten ikke oplever forskelle i sundhedsvæsenet. Hvorfor vi på OUH i 2018 har valgt at have ekstra fokus på dette.
 

Udover konkrete initiativer såsom bl.a. speciallæger skal have mere tid i FAM, virtuelle konsultationer og konferencer samt samarbejde med kommunernes akutteams, vil OUH også fokusere på at skabe et øget kendskab til de enkelte aktører på tværs af sektorerne. OUH har derfor i løbet af det sidste år afholdt bilaterale møder med alle de fynske kommuner og øer samt praksiskonsulenter. Formålet med møderne har været i endnu højere grad at få et kendskab til hinanden og dermed sikre et bedre grundlag for samarbejde på tværs.
 

Samarbejdet med de praktiserende læger bliver intensiveret

OUH har i mange år haft fokus på det tætte samarbejde med de praktiserende læger med blandt andet afprøvning af GERI Tool box og Telemedicin, hvor de praktiserende læger har været en vigtig del af udviklingen og afprøvningen af disse. Praktiserende læge og OUH praksiskonsulent Erik Holk fortæller, at han også i fremtiden ser, at de praktiserende læger vil skulle være en aktiv medspiller for at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen i Region Syddanmark; -Kommunalreformen gav anledning til omfordeling af opgaverne for aktørerne i det danske sundhedsvæsen, hvor især kommunerne er blevet tildelt en langt mere aktiv indsats med sanktionsmuligheder osv. Almen praksis forventes at skulle være aktiv medspiller i dette og vil forventeligt skulle løse flere opgaver end tidligere i dette samspil.

Også i form af en dialogskabende partner vil de praktiserende læger have vigtig rolle ifølge Erik Holk; -Desværre er kassetænkningen ikke blevet mindre efter kommunalreformen - tværtimod. Vi oplever fortsat ørkensløse diskussioner, om det nu er en kommunal eller regional udgift at gelejde patienten igennem sundhedsvæsenet. Herudover forventes de forebyggende tiltag fra især primærsektoren at spille en større rolle i det nære sammenhængende sundhedsvæsen, og der må i den forbindelse arbejdes med smidigere og mere gennemskuelige arbejdsgange og tilbud til patienterne i primærsektoren, hvorfor PKO  sammen med PLO får en væsentlig  opgave i denne forbindelse. 

 

Fra OUHs side samtykker Peder Jest ligeså, at en stor del af ansvaret og kimen til at få skabt et sammenhængende sundhedsvæsen og nøglen til succes ligger hos de praktiserende læger; - OUH vil fortsætte samarbejdet på strategisk og praktisk niveau med kommunerne og praksiskonsulenterne fra OUH og kommunerne. Det er uhyre vigtigt, at man har almen praksis med for at få alt dette til at lykkedes, hvorfor vi er afhængige af, at almen praksis er, som de også har været tidligere, klar til at indgå i dette samarbejde på tværs af sektorerne, så vi sikrer, at patienterne får det bedste sammenhængende tilbud i fremtiden.

 

Kontaktoplysninger:

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk