Dette er tekstversionen af Børnehospitalets nye forskningsstrategi
Klik her for at komme til den grafiske version af Børnehospitalets nye forskningsstrategi

Forside - Læs op - Sitemap


Børnehospitalets nye forskningsstrategi


Forskningsstrategi 2018-2020 HCA Forskning Forside

Den nye Forskningsstrategi 2018-2020 for HCA Forskning er udkommet.

- Vores vision er at skabe forskningsresultater, der kan medvirke til at øge børns sundhed og udvikling, familiens trivsel og forbedre forebyggelse og behandling af børns sygdomme. Den centrale værdi i vores forskning er at sætte barnet og familien i centrum, siger forskningsleder i Børnehospitalets forskningsenhed, Steffen Husby.

Visionen er netop blevet fastlagt i den nye Forskningsstrategi 2018-2020, der sætter rammer og retning for HCA Forsknings fortsatte udvikling og skærper kursen mod dens målsætninger de næste to år.

- De kommende år ønsker vi at styrke de satsningsområder inden for pædiatrisk forskning, hvor vi er stærke og kan skabe vigtige resultater på et højt niveau – det vil sige allergi og lungesygdomme, hormonelle sygdomme, mave-tarmsygdomme og sygdomme hos nyfødte - og samtidig vil vi understøtte forskning inden for alle fagområder, fastslår Steffen Husby.

Der er nemlig potentiale i at forske i udvikling, sygdom og forebyggelse hos børn og unge inden for alle de pædiatriske fagområder, fremgår det af strategien.

- Forskning i børns sygdomme er en forudsætning for forbedringen af vores patientbehandling. Desuden er forskning i forebyggelse et vigtigt indsatsområde, primært i Odense Børnekohorte, hvor vi fokuserer på betydningen af ernæring, miljø og livsstil, forklarer forskningslederen.

Samarbejde på tværs
HCA Forskning prioriterer samarbejde på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau meget højt. I strategien kan man læse om enhedens mange samarbejdende forskningsmiljøer på tværs af faggrupper, specialer, interne afdelinger, eksterne sundhedsorganisationer og internationale landegrænser.

- De mange samarbejdsflader i HCA Forskning gør, at børnene kan ses fra nye vinkler og i nye sammenhænge, hvilket har stor værdi, siger Steffen Husby.

Patienter og pårørende skal inddrages
Børnehospitalets forskningsenhed ønsker fremover at inddrage patienter og deres pårørende mere i forskningen, da det kan skabe merværdi.

I strategien kan man læse, at patienter og pårørende skal medtænkes i alle forskningsprojekter, fra de eksperimentelle til de klinisk praksisnære projekter. Patienter og pårørende skal inviteres med til forskningsudvalgsmøderne og være med til at sætte prioriteringer for, hvad der skal forskes i inden for enhedens forskningsområder. Desuden skal deres behov og synspunkter afdækkes gennem metoder som observation, interviews og workshops.

Målsætninger
HCA Forsknings målsætninger for de kommende to år er:

Strategiens målgruppe
Målgruppen for strategien er ansatte i HCA Forskning og på Børnehospitalet, potentielle nye forskere, eksterne samarbejdspartnere, bevillingsgivere og andre interessenter.

- Vi håber, at medarbejdere gennem deres engagement kan se sig selv - og hver især med egne initiativer og idéer vil bidrage til, at strategiens målsætninger bliver opfyldt, siger Steffen Husby.

Læs Forskningsstrategien 2018-2020
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk