Dette er tekstversionen af Strategisk innovation på OUH
Klik her for at komme til den grafiske version af Strategisk innovation på OUH

Forside - Læs op - Sitemap


Strategisk innovation på OUH


OUH’s nye innovationsstrategi sikrer innovation på OUH en strategisk retning og sammenhæng.

Læs OUH's innovationsstrategi 2019-2022.

OUH har desuden en innovationspulje, et Innovationsråd og tilhørende Advisory Board.

Strategisk innovation (modsat hverdagsinnovation) forbereder os på de udfordringer, som vi ved, fremtiden byder på.

OUH har gennem flere år arbejdet med udviklingen af medicinske teknologier og er international eliteaktør på innovationsområdet. Det er den unikke kombination af klinik, teknologi og forskning, der sammen med stærke netværk og dedikerede medarbejdere har skabt en stærk position både i regionen, nationalt og internationalt.
Innovation forbedrer vores arbejdsgange og giver en bedre oplevelse og behandling for patienten.

Vores målsætninger er

  1. OUH er det innovative hospital i Danmark, hvor der er kortest fra problemstilling i klinikken til implementering af kvalitetsløsning, og vi forener altid innovation med forskning.
  2. OUH er det hospital, der årligt afprøver flest innovative tiltag inden for telemedicin og apps, så vi er på forkant med fremtidige krav om optimering – til gavn for patienter, pårørende og personale.
  3. OUH arbejder professionelt med strategisk innovation, hvilket bl.a. viser sig i en innovationsstrategi, en innovationspulje, et innovationsråd, et advisory board og en central innovationsenhed.
  4. OUH inddrager patienter innovativt i udviklingsarbejde, fx ved hjælp af Participatory Design.
  5. OUH samarbejder om innovation på tværs af region, kommune, praktiserende læger og det private erhvervsliv samt bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser.

Både innovationsenheden og de projekter, den arbejder med er finansieret delvist af OUH og delvist af eksterne kilder (fonde, puljer m.m.).

OUH finansierer lidt over en tredjedel af innovationsenhedens lønudgifter og to tredjedele dækkes ved at søge eksterne kilder. Innovation på OUH finansierer for en stor del således sig selv. Dertil kommer de gevinster og besparelser, som innovationen sikrer de kliniske afdelinger.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk