Dette er tekstversionen af Trombolyse og trombektomi - det præhospitale forløb skal optimeres
Klik her for at komme til den grafiske version af Trombolyse og trombektomi - det præhospitale forløb skal optimeres

Forside - Læs op - Sitemap


Trombolyse og trombektomi - det præhospitale forløb skal optimeres


Antallet af patienter der revaskulariseres (trombolyse / trombektomi) svinger meget fra kommune til kommune i Danmark. Målet er at ensarte denne gruppe på tværs af kommunerne, så mindst 15 % af patienterne modtager revaskularisering.

 

...

Andel revaskulariserede fordelt på kommuner:
Mørkegrøn: 20%+ Lysegrøn: 15-20%  Lyserød: 10-15% Mørkerød: 0-10%

Region Syddanmark halter bagud i den nationale statistik over trombolysebehandlinger og trombektomier – og forskellen kan ikke forklares ud fra afstanden.


Apopleksi  rammer hvert år ca. 1.000 borgere på Fyn –  blandt de overlevende får ca. 20% svære handicap og 35% lette til moderate handicap.

- Der er rigtig meget at vinde ved at få patienterne i behandling hurtigst muligt, fortæller overlæge Anne-Mette Homburg,  Neurologisk Afdeling N, OUH.

- ”Time is brain”, som vi siger. Jo hurtigere vi får patienten i behandling, jo mindre skade tager hjernen og jo bedre er patientens  chancer for at komme ud af forløbet med få eller ingen mén. Behandlingen skal startes inden for 4,5, timer.

- Det fantastiske ved trombolyse er, at vi ofte kan se symptomerne forsvinde under selve behandlingen. Trombolyse virker på alle grader af apopleksi – både hos voksne i alle aldre og hos børn.


Ring til vagtcentralen og sig ”Apopleksi”
- Der går ca. 10 minutter fra ankomsten i FAM til vi kan starte trombolysebehandlingen, så her kan vi næppe spare mere tid, siger Anne-Mette Homburg.

- I stedet må vi arbejde på at minimere det patient- og præhospitale delay. Vi ved, at det kan være rigtig svært at få patienterne ind – de vil typisk ikke gøre væsen af sig og ikke være til besvær. Men hjernen har ikke tid til at vente, og det må vi få formidlet til patienterne. Det overrasker f.eks. mange, at føleforstyrrelser i sig selv kan være indikation nok til trombolysebehandling.

- Som praktiserende læge har du en nøglefunktion og skal - alene på mistanken - ringe til AMK-vagtcentralen efter en ambulance (kørsel 1). Ambulancefolkene kommer ud til patienten med ekspertisen og advicerer straks os trombolyselæger.

- Når ambulancen er bestilt, kan du bagefter ringe til os med dine oplysninger. - Du er også velkommen til at ringe ind bagefter og vende forløbet med os.

 

Værd at vide
-
Screeningsværktøj for apopleksi
-
Fælles instruks: Primær visitation af patienter med akut
  opstået symptomer på apopleksi 

Husk at monosymptomatisk svimmelhed ikke er tegn på apopleksi! 


Nationalt kvalitetsprogram
Regeringen og regionerne har besluttet at igangsætte et nationalt lærings- og kvalitetsteam for apopleksi. Formålet er at understøtte det kliniknære forbedringsarbejde og sikre læring på tværs af landsdele. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af 2018.

I hele Region Syd skal praktiserende læger, apopleksilæger, ambulancetjeneste og AMK-vagtcentral arbejde sammen, for at opnå målet om at alle kommuner revaskulariserer mere en 15% af alle patienter med apopleksi.

Se også Anne-Mette Homburgs informative slides fra efterårets fællesmøde mellem almen praksis og OUH.

/Lene Galsgaard, kommunikationskonsulent

 

 

Kontaktoplysninger:
Overlæge Anne-Mette Homburg
Neurologisk Afdeling N, OUH
anne-mette.homburg@rsyd.dk -  Tlf. 6541 4691 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk