Dette er tekstversionen af Uændret antal fyrværkeriskader de seneste ti år i de to nytårsdøgn
Klik her for at komme til den grafiske version af Uændret antal fyrværkeriskader de seneste ti år i de to nytårsdøgn

Forside - Læs op - Sitemap


Uændret antal fyrværkeriskader de seneste ti år i de to nytårsdøgn


uag logo

Der blev i alt behandlet 254 skader efter fyrværkeri ved sygehusene i hele Danmark i de to døgn den 31.12.17 og 1.1.2018. Langt de fleste er skadet af godkendte fyrværkerityper.

Der var i det seneste nytår 114 skader forårsaget af raketter, 56 af batterier og 26 af romerlys og bomberør. Det er mændene som får skaderne, også de alvorlige, idet der kun var fire kvinder blandt de 35 alvorligt tilskade¬komne. Seks drenge under 14 år havde en alvorlig skade, men ingen piger under 14. 

Blandt de 35 alvorlige skader skete 15 ved batterier og 13 ved raketter, mens kun 2 skete ved ulovligt fyrværkeri.  Brugen af beskyttelsesbriller var markant forskellig efter alder. Halvdelen af både voksne over 34 og børn under femten bar briller, mens det kun var ca 20% af de 15-17 årige, 10% af de 18-25 årige og 5% af de 26-34 årige. De  alvorlige skader er især sket for de aldersgrupper, der ikke brugte briller. Kun fem af de alvorlige skader skete for personer med beskyttelsesbriller.

Det kan summeres sådan: Der er stort set samme mønster og omfang, som de sidste 10 år både i antal og typer. Raketter har givet ca halvdelen af skaderne – også i år. Fyrværkeriskader sker for mænd, og især mænd uden beskyttelsesbriller. Alvorlige skader er i overvejende grad sket for mænd. Blandt de alvorlige skader er raketter og batterier ansvarlige for 8 af 10 skader, mens ulovligt fyrværkeri kun har givet få alvorlige skader.

Skader efter brug af fyrværkeri, som har medført sygehuskontakt i Danmark – samlet udvikling for de to døgn 31.12. og 01.01 i perioden 1995-1996 til og med 2017-2018:

Skader efter brug af fyrværkeri, som har medført sygehuskontakt i Danmark – samlet udvikling for de to døgn 31.12. og 01.01 i perioden 1995-1996 til og med 2017-2018

Fyrværkeri er farligt  og kan medføre voldsomme funktionstab. Alle skal undgå ulovligt fyrværkeri, bruge sikkerhedsbriller (uanset om man tænder eller er tilskuer), antænde korrekt, overholde sikkerhedsafstand og iøvrigt følge instruktioner på fyrværkeriet.

Motivet for kortlægningen er at forebygge skaderne og det kræver præcise oplysninger. Vi vil tage initiativ til at koordinere oplysninger om forekomst af fyrværkeri skader. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt, at der opstår tvivl om udviklingen på grund af forskellige opgørelsesperioder og definitioner.

Det er vanskeligt at indsamle oplysningerne detaljeret og komplet. Alle akutmodtagelser, sygehuse og skadebehandlere skal takkes for en god indsats med hurtigt svar og opfølgende uddybning ved opringning.

Teksten og oplysninger må citeres og anvendes med tydelig kildeangivelse: Ulykkes Analyse Gruppen, ortopædkirurgisk afdeling ved OUH Odense Universitetshospital, 2018

Forbehold og detaljer

Opgørelser fra de tidligere år og uddybende tabeller kan hentes på http://www.ouh.dk/uag eller rekvireres ved at skrive en mail til uag@rsyd.dk med angivelse af ønsket analyse.

Vi har prioriteret at udsende denne opgørelse d.2.1. for at sikre et hurtigt svar på udvikling og karakter af hændelserne. Den efterfølgende gennemgang af registreringer og opfølgning på manglende svar kan ændre på konkrete antal og detaljer, men det er vores erfaring, at konklusionerne IKKE ændres. Dato for revision vil fremgå af forsiden. Teksten vil være tilgængelig fra hjemmesiden sammen med de tidligere opgørelser.

Uddybende oplysninger indsamles i den kommende tid fra de tilskadekomne og anvendes i det forebyggende arbejde, der udføres i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og brancheorganisationer m.fl.

Billeder af havareret fyrværkeri eller beskrivelse af situationer med fyrværkeri kan indsendes til uag@rsyd.dk – hvis etiket fra fyrværkeriet med navn på dette fremgår, kan produkterne undersøges nærmere af myndighederne. Vi oplyser ikke om indsendernes identitet til andre med mindre det er skriftligt aftalt.

Opdeling efter sygehusregion:

Statistik fra UlykkesAnalyseGruppen

Baggrund
Siden nytåret 1995/1996 har alle Danmarks skadestuer og sygehuse givet oplysninger til Ulykkes Analyse Gruppen (UAG) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital om skader efter fyrværkeri.

Oplysningerne vedrører de to døgn den 31. december og 1. januar i hvert af årene. Der er indsamlet data fra alle skadestuer og skadeklinikker i landet med akutbehandlende funktion i de to døgn.

Udarbejdet af overlægerne Søren Larsen og Jens Lauritsen.

Mere information
– om indsamlingsmetode, metodemæssige forbehold, detaljer mv kan fås ved overlæge Jens Lauritsen, 6541 2283, mobil 6126 6294, eller ved Ulykkes Analyse Gruppen: uag@rsyd.dk, 6541 2283.


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk