Dette er tekstversionen af Stor bevilling til forskning i præcisionsmedicin til neuropatiske smerter
Klik her for at komme til den grafiske version af Stor bevilling til forskning i præcisionsmedicin til neuropatiske smerter

Forside - Læs op - Sitemap


Stor bevilling til forskning i præcisionsmedicin til neuropatiske smerter


Novo Nordisk Fonden har netop bevilliget 6,8 millioner kroner til Neurologisk Forskningsenhed på Odense Universitetshospital.

Midlerne skal finansiere et studie i præcisionsmedicinering af neuropatiske smerter, mere populært kendt som nervesmerter.

Nervesmerter opstår i områder, hvor der er ændret følesans som følge af en underliggende nerveskade. Oplevelsen af smerte varierer fra person til person, men opleves ofte som brændende, prikkende/stikkende, snurrende, strammende, skærende, isnende eller jagende.
 

Projekterne i studiet udføres i et samarbejde mellem Neurologisk Forskningsenhed ved Odense Universitetshospital, repræsenteret af professor Søren Sindrup og lektor Jakob Holbech, Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, repræsenteret af professor Flemming Bach og Dansk Smerteforskningscenter ved Aarhus Universitet, repræsenteret ved professorerne Nanna Finnerup og Troels S. Jensen. Til projekterne vil der blive tilknyttet 2 phd-studerende med én i Odense og én i Aarhus.
 

Det anslås, at der globalt er omkring 520 millioner tilfælde af neuropatisk smerte, som udgør en stor forringelse af patientens oplevede livskvalitet. De nuværende første behandlingsmetoder giver utilstrækkelig smertelindring hos mere end 50 % af patienterne. Præcisionsmedicin ved hjælp af en mekanismebaseret behandlingsmetode, hvor behandlingen målrettes den enkelte patients særlige individuelle sensoriske type, vurderes at være lovende.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk