Dette er tekstversionen af Deltagere søges til videnskabeligt træningsprojekt om overvægt og type 2 diabetes
Klik her for at komme til den grafiske version af Deltagere søges til videnskabeligt træningsprojekt om overvægt og type 2 diabetes

Forside - Læs op - Sitemap


Deltagere søges til videnskabeligt træningsprojekt om overvægt og type 2 diabetes


Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, påbegynder i januar 2018 et videnskabeligt forskningsprojekt omkring overvægt og type 2 diabetes. Undersøgelsens formål er at undersøge effekten af insulin og fysisk aktivitet ved overvægt og type 2 diabetikere og herved påvise forstyrrelser som på sigt kan anvendes til udvikling nye lægemidler til forebyggelse og behandling af insulinresistens (nedsat insulinfølsomhed for insulin), og dermed type 2 diabetes og mindske risiko for hjertekarsygdom.

Vi søger derfor både raske normalvægtige og overvægtige mænd samt overvægtige mænd med type 2 diabetes, som:

  1. er mellem 40 og 65 år
  2. kan afse 5 dage til undersøgelser af sukkerstofskiftet, effekt af insulin og fysisk aktivitet på Endokrinologisk afdeling. M/Syddansk Universitet
  3. kan afse én time 3 gange ugentligt i 8 uger til superviseret træning på Syddansk Universitet
  4. normalvægtige, raske mænd skal have et BMI på 20-25 (vægt i kg divideret med højde x højde i meter).
  5. overvægtige raske mænd og mænd med type 2 diabetes skal have et BMI på mellem 28-35.
  6. alle skal være i stand til at cykle (kondicykel) og ro (romaskine) i samlet 60 min i moderat tempo.  

Hos raske deltagere må der ikke være diabetes i den nærmeste familie; d.v.s. hos forældre, søskende eller børn.

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, og der vil blive ydet ulempegodtgørelse.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Læge Maria H. Petersen, Diabetesforskningscentret, Endokrinologisk afdeling M, Kløvervænget 6, 5. sal, 5000 Odense C.Tlf.: 51427331 (hverdageml.kl.9-20) eller e-mail: maria.petersen@rsyd.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk