Dette er tekstversionen af MR-skanning af børn 4 - 11 år UDEN generel anæstesi
Klik her for at komme til den grafiske version af MR-skanning af børn 4 - 11 år UDEN generel anæstesi

Forside - Læs op - Sitemap


MR-skanning af børn 4 - 11 år UDEN generel anæstesi


...

 

30 minutters forberedelse med OUHs børnemaskot HC And giver børn i alderen 4 - 11 år en tryggere og bedre oplevelse af MR-skanning - og gør dem typisk i stand til at gennemføre undersøgelsen uden fuld bedøvelse.
 

Et forskningsprojekt på Radiologisk Afdeling i Odense har vist, at mange flere børn i alderen 4 - 11 år kan gennemføre en MR-skanning uden at først at være blevet fuldt bedøvet. 

Da mange af børnene er gengangere, der jævnligt MR-skannes som led i behandlings- og kontrolforløb, har det betydning for patientforløbet og oplevelsen heraf. 

I 2016 skannede MR-teamet i Radiologisk Afdeling på OUH i alt 705 børn i alderen 4 til 11 år – 167 af dem blev skannet i generel anæstesi (GA).

Det er henvisende læge, der vurderer om barnet kan skannes uden bedøvelse.
- Vi har nogle gange en fornemmelse af, at børn lægges i fuld anæstesi ’for en sikkerheds skyld’, fortæller radiograferne Nana Villadsen  og Signe Maj Scheffmann Olloni , MR-sektionen i Radiologisk Afdeling i Odense. Især hvis det er børn i en alder, hvor man er i tvivl om, om de kan samarbejde til undersøgelsen.


Fordele ved MR-skanning uden bedøvelse
For børnene og deres forældre er der mange fordele ved at blive skannet uden fuld anæstesi. Børnene undgår det ubehag og de risici der er forbundet med at blive bedøvet, og behøver ikke bruge en hel dag på sygehusbesøget.

Samtidig er det en økonomisk fordel for sygehuset at kunne skanne uden bedøvelse, da barnet ikke skal indlægges, optage et anæstesihold og bruge en plads på opvågningen.

- MR skanneren er en meget stor maskine, som hurtigt tager al fokus, siger Nanna Villaddsen. Det er vores erfaring, at det er meget nemmere at skabe kontakt til barnet og give de nødvendige informationer inden vi går ind til skanneren.

- Derfor har vi siden foråret 2017 indkaldt alle ambulante børn i alderen 4 - 11 år til 30 minutters forberedelse før de skal i skanneren.

- Radiografen møder barnet i venteværelset og fortæller hvordan skanningen foregår. Vi har en iPad med, som alle børn får mulighed for at opleve HC Ands forklaring af MR-skanning på. Børnene er også med til selv at vælge den musik de vil høre mens undersøgelsen foregår.


Det mener forældrene
- I løbet af foråret 2017 (april-juni) har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi undersøgte, hvordan forældre til børn der skal MR-skannes oplever brugen af HC And, fortæller Signe Maj Scheffmann Olloni.

- Spørgeskemaet blev besvaret af 69 forældre og viste, at den overordnede vurdering af HC Ands rolle var positiv. Forældrene følte, at deres barn med brugen af HC And-informationerne fik mere information om skanningen og at barnet var mere trygt inden MR-skanningen(se figurerne nedenfor, red).

- I 2017 har vi kontaktet forældrene til 31 børn henvist til skanning i GA, for at tilbyde dem at forsøge at blive skannet uden bedøvelse. Kun ét af disse børn gennemførte ikke MR-skanningen uden anæstesi. 

- Ud fra erfaringerne fortsætter vi derfor med at indkalde alle børn i alderen 4 - 11 år 30 minutter før skanningen. På sigt håber vi at at kunne nedbringe antallet af børn, som bliver skannet i GA yderligere.

 De nye tiltag betyder bl.a., at kun 4 ud af 10 fireårige børn blev skannet i fuld narcose i foråret 2017, mens det var 8 ud af 10 fireårige børn i samme periode i 2015.

 

HC and fortæller om MR-skanning - oplev selv!

Børnevelfærdskoordinator Mette Sorang Kjær fra HC Andersens Børnehospital og 10:30 Visuel Kommunikation, som står bag HC And-universet, har samarbejdet tæt sammen med projektgruppen.  

 

...
 
...
 
 

 

 

 

 

 

  
 
...
 
   

 

 

Kontaktoplysninger:
Radiografe Nana Villadsen
MR-sektionen, Radiologisk Afdeling, OUH.
Nana.Villadsen@rsyd.dk  -  tlf. 6541 1785 

Radiograf Signe Maj Scheffmann Olloni   
MR-sektionen, Radiologisk Afdeling, OUH.
 Signe.Maj.Scheffmann@rsyd.dk  - tlf. 6541 1785   

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk