Dette er tekstversionen af Quality of Life Research Center OUH
Klik her for at komme til den grafiske version af Quality of Life Research Center OUH

Forside - Læs op - Sitemap


Quality of Life Research Center OUH


Tværdisciplinært og tværfagligt center for forskning i livskvalitet, herunder symptomer, bivirkninger og senfølger til sygdom og behandling

Centeret har til formål at understøtte og varetage kliniske forskningsprotokoller i indsamling af livskvalitetsdata via patient-rapporterede outcome (PRO) data samt surveys, interviews og deltagerobservation.
Centeret vejleder samtidig i udvikling og beskrivelse af protokolafsnit omhandlende livskvalitetsdata, såsom:
 

Derudover arbejder vi for at gennemføre selvstændige forskningsprojekter, der understøtter og validerer brugen af PRO data med henblik på inddragelse i klinisk beslutningstagen.

Centeret er en non-profit organisation, hvor indtægter til aflønning af medarbejdere kommer via betalende studier, samt fra interne og eksterne fonde.

Ved indgåelse af samarbejdsaftale omkring forskningsprojekter udarbejdes en formaliseret kontrakt (opgaver, økonomi, affiliering, publicering, etc.) til underskrivelse af alle parter.

Vi opfordrer alle med interesse for forskning i sundhedsrelateret livskvalitet til at indgå i projekter og samarbejde herom.
 

Tværfaglig styregruppe i Quality of Life Research Center (QoL Research OUH), Afd. X:
 

 

 

Projekter:

NMSG20/13

 

Kontakt:

Henrik Eshøj, projektleder i QoLReC
Tlf.: 2181 3108
Mail: Henrik.Eshoj@rsyd.dk / OUH.QoLReC@rsyd.dk

 

 

Quality of Life Research Center OUN
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk