Dette er tekstversionen af PRO på OUH
Klik her for at komme til den grafiske version af PRO på OUH

Forside - Læs op - Sitemap


PRO på OUH


OUH arbejder på at inddrage patienternes viden i behandlingsforløbene . Anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) kan bidrage til mere målrettet behandling af den enkelte patient og til kvalitetsudvikling i behandlingen med afsæt i patienternes oplevelser og viden.

PRO er informationer om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO er rapporteret direkte af patienten.

PRO erstatter ikke kliniske målinger. Men informationerne fra patienten kan give et vigtigt indblik i patientens oplevelse af eget helbred og kvaliteten af behandlingen, som ellers ville være underbelyst.

Hvad er PRO?

PRO organisationen på OUH

Hvordan indsamles PRO på OUH

 

Hvis d​​​u har spørgsmål t​​​il PRO arbejdet på OUH, bedes du kontakte Kvalitetschef Peter Sigerseth Grøn

 

PRO på OUH logo

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk