Dette er tekstversionen af Praksissamarbejdet - nu i klynger
Klik her for at komme til den grafiske version af Praksissamarbejdet - nu i klynger

Forside - Læs op - Sitemap


Praksissamarbejdet - nu i klynger


...

 

Næste skridt i "Praksiskonsulentordningens strategi 2015 - 18" bliver at organisere samarbejde mellem almen praksis og OUH i geografiske klynger. Målet er at styrke samarbejdet yderligere.

 

OUHs Praksiskonsulentordning har 25-års jubilæum næste år - og banede oprindeligt vejen for lignende ordninger i alle regioner og også i udlandet. Men en god idé må hele tiden udvikle sig og følge med tidens behov.

Derfor reorganiseres OUHs 17 praksiskonsulenter i løbet af efteråret 2017 i geografiske klynger, hvor hver praksiskonsulent får "ansvaret" for ca. 9 - 10 praksisklinikker i et givent område på Fyn.  

I den nuværende praksiskonsulentordninger har hver sygehusafdeling en fast tilknyttet praksiskonsulent, som er ansat af OUH til at være bindeledet med deres kollegaer i almen praksis. Men der har aldrig været tradition for det modsatte – dvs. at hver almen praksis (klinik) har haft en fast praksiskonsulent.

Det skal den nye ordning råde bod på. I første omgang som et forsøg, der skal evalueres i 2018, når strategien på området udløber. Hvis klyngerne viser sig at være en succes, gøres ordningen permanent. 


Praksiskonsulentens opgaver i klyngen
Praksiskonsulenten skal være i tæt kontakt med praksisklinikkerne i egen geografisk klynge. Det er i første omgang op til praksiskonsulenten at vurdere, hvordan denne kontakt bedst sker - gennem egentlige klyngemøder, grupper på sociale medier, tolvmandsforeninger, konferencer o.l.

Målet er, at praksiskonsulenten får opbygget et samarbejdsforum med lægerne i klyngen, som kan facilitere arbejdet med at forbedre patientforløb på tværs af sektorerne på hele Fyn. Og i sidste ende bidrage til at sikre et stærkt, sammenhængende sundhedsvæsen for alle patienter og borgere.

- Den nye ordning betyder, at hver praksiskonsulent får en tæt samarbejdsrelation til en gruppe kolleger ude i praksis, fortæller praksiskoordinator Carsten Henriksen.

- Den tætte kontakt skal sikre, at der er mulighed for at få italesat de emner, der efterfølgende skal løses af praktiskonsulentordningen eller en anden praksiskonsulent tilknyttet en specifik afdeling - f.eks. ved gentagne fejl i epikriser eller uklar opgavefordeling i det videre forløb.  


Synlighed og samarbejde
Den almindelige information skal fortsætte via OUH PraksisNYT, på sundhed.dk samt gennem de halvårlige fællesmøder.

- Det kan dog ske, at vi vælger at informere om vigtige emner, f.eks. patientsikkerhed, gennem praksiskonsulenterne, men det vil være undtagelsen, siger praksiskoordinator Erik Holk.

- Den nye organisering har primært til formål at sikre synlighed i forhold til Praksiskonsulentordningen, og synlighed i forhold til hvad den enkelte praksiskonsulent kan hjælpe almen praksis med i forhold til samarbejdet og kommunikationen med OUH.  

- Vi håber at det lykkes - og at vore kolleger ude i praksis vil tage godt imod det nye tiltag, når de bliver kontaktet af praksiskonsulenterne i de kommende måneder, slutter Erik Holk.

 /Lene Galsgaard, kommunikationskonsulent.
 


 

Praksiskonsulentordningen - netop nu

 

...

Direktør Peder Jest (tv.) og praksiskoordinatorerne Erik Holk og Carsten Henriksen udgør ledelsen i OUHs Praksiskonsulentordning.

 

Praksiskoordinatorerne Erik Holk og Carsten Henriksen  opsummerer:


Status på tidligere initiativer

 

Kontaktoplysninger:
Praksiskoordinator Erik Holk
erikholk@hotmail.com - tlf. 6550 4000 

Praksiskoordinator Carsten Ottesen Henriksen
coh@dadlnet.dk - tlf. 6263 1010  

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk