Dette er tekstversionen af OUHs FMK-kurver stiger støt
Klik her for at komme til den grafiske version af OUHs FMK-kurver stiger støt

Forside - Læs op - Sitemap


OUHs FMK-kurver stiger støt


 Fra juni 2016 er OUHs FMK-ajourføring af ambulante besøg steget fra 15% til 75% pr 1. juni 2017. Den korrekte ajourføring for indlagte patienter er steget lidt mindre, men dog markant fra 71% i juni 2016 til 86% i maj 2017. 
  

Hvis ikke vi afslutter patienten korrekt i FMK, kan det være meget vanskeligt for næste led i kæden at overtage behandlingen og plejen på et opdateret og korrekt grundlag. I hele sundhedsvæsnet ved vi det godt – men det er stadig lettere sagt end gjort.

Netop derfor har OUH siden sommeren 2016 iværksat en række forskellige initiativer, bl.a. oprettelsen af Programledelsen for FMK med direktør Peder Jest som formand, udpegning og facilitering af nøglepersoner i alle afdelinger samt en større teknisk og funktionel opgradering af FMK-opsætningen på OUH.

 

...
 
Klik stort (fil på vej ... 

 
...
 

Klik stort (fil på vej ... 

 

Indsatserne har det seneste år fået vendt OUHs FMK-kurver i tydeligt opadgående retning. Fra juni 2016 steg FMK-ajourføringen af ambulante besøg fra 15% til 75% pr 1. maj 2017. Den korrekte ajourføring for indlagte patienter er steget lidt mindre, men dog markant fra 71% i juni 2016 til 86% i maj 2017.

Med de nye nationale mål for FMK har måltallene dog også fået et løft opad fra 75% til nu 90% ajourførte for ambulante patienter, mens målet for FMK for indlagte patienter er løftet fra 90% til de nationale 100%.
De medicinske afdelinger ligger generelt pænt i statistikken med 90 – 100% målopfyldelse for indlagte patienter, hvor de kirurgiske afdelinger ligger omkring 80%.


Skriften på væggen
På direktionsgangen hænger kurverne for den seneste målopfyldelse for ajourføring af FMK klar til at blive drøftet på direktionens ugentlige målstyringsmøder. Det er præcis de samme data direktørerne løbende drøfter med de afdelinger, de hver især er kontaktdirektører for.

For at understøttet den ledelsesmæssige forankring ude i afdelingerne er der ledelsesinformationssystemer, som kan holde ledelse og personale ajour med udviklingen af  bl.a. ajourføring af FMK.

OUH har desuden udarbejdet  retningslinjer og instrukser, som skal understøtte arbejdet lokalt.

Meget snart udgives en ny instruks om muligheden for at kunne delegere ansvaret for FMK-ajourføring for ambulante patienter til behandlersygeplejersker, hvilket for mange afdelinger vil lette arbejde med ajourføring af FMK.

 

 

Er din patient udskrevet, men stadig registreret som indlagt?
HVIS du ude i din praksis støder på udskrevne patienter, der i FMK stadig står registreret som indlagte, kan du godt arbejde videre i FMK-modulet.

Vil du have den fejlagtige status ændret, skal du kontakte den afdeling patienten er udskrevet fra.

Klinisk IT på OUH må ikke ændre status i FMK, og kan derfor kun give beskeden videre til afdelingen. Se tidl. udsendt oversigt over IT-kontaktpersoner på sygehusene i Region Syddanmark.

 

 

Kontaktoplysninger:
EPJ-konsulent Birgitte Søgaard Rønnedal
Projektleder for FMK-implementeringen på OUH
Klinisk IT
birgitte.roennedal@rsyd.dk - Tlf. 3055 5151

Praksiskoordinator Carsten Ottesen Henriksen
coh@dadlnet.dk - tlf. 6263 1010 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk