Dette er tekstversionen af Diagnostisk Center OUH - eenstrenget udredning
Klik her for at komme til den grafiske version af Diagnostisk Center OUH - eenstrenget udredning

Forside - Læs op - Sitemap


Diagnostisk Center OUH - eenstrenget udredning


...

 

Fra 1. maj 2017 udredes alle patienter med Mistanke om Alvorlig Sygdom (MAS) og Metastase Uden kendt Primærtumor (MUP) fra OUH’s optageområde ét sted - i det nye, samlede Diagnostisk Center OUH på Svendborg Sygehus.

 

Fra 1. maj 2017 udreder det nye, samlede Diagnostisk Center OUH på Svendborg Sygehus nu alle MUP-patienter på Fyn. Ellers er centrets opgaver uændret, at varetage udredning af alle MAS-patienter samt patienter mistænkt for muskelgigt, patienter med uspecifikke symptomer samt patienter med behov for koordinerende og opsamlende funktioner.

OUH har igennem en årrække arbejdet på at effektivisere udredningen af MAS- og MUP-patienter. Med Regionsrådets godkendelse i marts 2017 er løsningen nu klar til brug.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at en praksislæge skal mistænke kræft i 1 ud af 20 konsultationer, hvilket i gennemsnit svarer til én voksen patient om dagen i lægens konsultation. Diagnostisk Center OUH forventer ca. 1.500 MAS- og MUP-patientforløb i 2017(?) - kræfthyppigheden for MAS-patienter var 21% i 2016.


Ekspertiser og synergi
Diagnostisk Center OUH er i en rivende udvikling med stor patienttilgang, overtagelse af kræftpakke-patienter, projektbaseret tilgang til centrets patientgrupper (incl. Ph.d.-projekter) og et stort fokus på sektorovergangene for den svært syge patient med behov for hurtig og effektiv udredning og behandling.

- Når svært syge patienter og pårørende har behov for hurtig og effektiv udredning og behandling, er det en stor styrke, at både patienter, ekspertise og visiterende læger er samlet ét sted, siger Peter Thye-Rønn, specialeansvarlig overlæge i Diagnostisk Center OUH på Svendborg Sygehus.

- Vi er rigtig glade for at det er lykkedes - og i virkeligheden også ret stolte over at overtage den samlede udredning af disse patientgrupper.

- De senere år har vi fået etableret mange faglige samarbejdsaftaler med afdelingerne i både Svendborg og Odense. Vores alliancer giver synergi i forløbene, og er vigtige for at kunne udrede patienterne optimalt. Dermed kan vi sikre alle fynske patienter ensartede forløb med færrest mulige sektorovergange.

- På lidt længere sigt kan der være store udviklingsmuligheder, bl.a. for et koncept med sammedagsudredning og større patientinddragelse.


Svendborg Specialsygehus
Diagnostisk Center OUH er et vigtigt led i realiseringen af Svendborg Sygehus som specialsygehus i Region Syddanmark. Udredningen varetages med tilgængelig specialviden, relevant apparatur og støtteafdelinger tilgængelig lokalt.

I udvalgte tilfælde henvises patienter til specialister eller specialafdeling, men centret er fortsat tovholder for udredningen og koordinationen, indtil et forløb i andet regi er sikret. Undervejs har patienten altid både en læge og sygeplejerske som kontaktperson.


Andre forløb som specialfunktion
Diagnostisk Center OUH varetager uændret ca. 1.500 unikke patientforløb årligt med udredning af bl.a. patienter med uspecifikke symptomer, patienter på tværs af specialer med behov for opsamlende funktion, invasive procedurer samt koordination af komplicerede forløb.

Hyppige undersøgelser som knoglemarv og leverbiopsi kan centret selv foretage, og i relevante tilfælde få svar på i løbet af få dage - tidligere tog det op ca. 10 dage at få svar på disse prøver.

Centret foretager også selv hyppige undersøgelser og procedurer såsom pleuradrænage, ascitespunktur, knoglemarv, leverbiopsi samt diverse iv-behandlinger og stikskadeudredning og -behandling.

Desuden står centret for al visitation i dagtiden fra almen praksis til Svendborg Sygehus – dog - undtagen akut gynækologi og kardiologi. En opgave, der i 2016 blev samlet i det nyetablerede Diagnostisk Center, og varetages som en sekretærbaseret visitation med lægelig backup.

 

 

Kontaktoplysninger:
Specialeansvarlig overlæge Peter Thye-Rønn
 Diagnostisk Center OUH
Svendborg Sygehus
 peter.thye-ronn@rsyd.dk - Tlf.6320 2510 

Praksiskoordinator Carsten Ottesen Henriksen
coh@dadlnet.dk - tlf. 6263 1010 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk