Dette er tekstversionen af Oversygeplejerskeforsamlingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Oversygeplejerskeforsamlingen

Forside - Læs op - Sitemap


Oversygeplejerskeforsamlingen


Deltagere:   
Alle oversygeplejersker ansat på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus.

Formål:      
Uformelt forum med det formål at udveksle erfaringer og sikre gensidig inspiration.

Møder:       
Der afholdes møde den sidste torsdag i hver måned undtaget juli og december måned.
Mødelokalerne bookes min. ét år frem i tiden af formanden for oversygeplejerskerådet.
Der skal ikke sendes afbud eller tilmelding til møderne. Ved fravær kan oversygeplejersken ikke sende en suppleant.

Dagsorden og referat:  
Da det er uformelle møder, udsendes der hverken dagsorden til møderne eller referat. Dagsordenen udformes ved starten af mødet ligesom det dér besluttes, hvem der er mødeleder.

Forplejning:               
Formanden for oversygeplejerskerådet bestiller kaffe og te til 8 personer. 

Revideret 8. marts 2017
Gitte Bekker
Formand for oversygeplejerskerådet

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk