Dette er tekstversionen af Følg med i den tværsektorielle innovation
Klik her for at komme til den grafiske version af Følg med i den tværsektorielle innovation

Forside - Læs op - Sitemap


Følg med i den tværsektorielle innovation


Nytænkning på tværs af sektorer skal bane vejen for fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen. OUHs Innovationsenhed  bringer jer på forkant med korte nyheder. 
 
Shared Care Portal - OUHs Innovationsenhed
Shared Care - et eksempel på en teknologisk løsning, der samler alle brikkerne i puslespillet omkring ældre borgere i eget hjem.
 

Som andre hospitaler i Danmark arbejder OUH hele tiden med at forhindre unødige indlæggelser og hospitalsbesøg. Det betyder, at flere patienter fx med kroniske sygdomme skal klare sig i eget hjem med støtte fra egen læge og kommunen - og det kræver, at vi sikrer, at samarbejdet på tværs af de tre sektorer er smidigt og opleves som gnidningsløst af borgeren 

Fremover vil OUH PraksisNYT indeholde korte nyheder fra OUHs Innovationsenhed, som arbejder med løsninger, der forbedrer kvaliteten for både patienter og sundhedspersonale – især inden for det tværsektorielle samarbejde, hvor flere projekter er i gang.

Innovationsenheden på OUH består af 21 konsulenter med forskellige baggrund, som medvirker i udvikling, afprøvning og evaluering af teknologiske løsninger, og samtidig sikrer solid forskning og dokumentation på alle områder af teknologien og processen.

Projekterne omhandler patientkommunikation, apps til mobiler og tablets, telemedicin og hjemmemonitorering, robotter og meget mere. Fælles for projekterne er, at de skal afhjælpe en konkret problemstilling på hospitalets afdelinger eller sigte efter at forbedre tværsektoriel kommunikation og samarbejde.


Eksempler på innovationsprojekter:

GERI-Kuffert-projektet i fire fynske kommuner, hvor et hold af særligt uddannede akutsygeplejersker foretager hjemmebesøg hos ældre medicinske borgere, som har behov for udredning. Via telemedicinsk udstyr måles  bl.a. blodtryk og iltmætning i blodet, og data deles på den fælles platform, Shared Care, med både praktiserende læge, hospitalspersonale og det kommunale plejeteam. Målet er dels at forbedre samarbejdet på tværs af sektorer omkring ældre medicinske patienter, og dels sikre at borgeren tilses og behandles inden tilstanden forværres i en grad, så indlæggelse er nødvendig.

Læs evt. mere her.


Hæmatologiske patienter indrapporterer blodtryk
Et andet projekt, som sigter mod at give patienter mere fleksibilitet og gøre dem mere selvhjulpne. Projektet ledes af CoLab Odense, og går ud på at patienter tilknyttet Hæmatologisk Afdeling X selv foretager blodtryksmålinger via trådløst udstyr, som kommunikerer med en app på deres telefon.

Målingerne sendes automatisk til OUHs patientjournal, så lægerne kan se det og vurdere, om patienten behøver komme ind til kontrolbesøg på hospitalet.

Læs evt. mere på side 15 i Medicoteknik fra juni 2016.

 

Kontaktoplysninger:
   Tessa Lind Gjødesen, Innovationschef
Innovationsenheden i KFIU, OUH.
tlg@rsyd.dk - Tlf. 2916 0324 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk