Dette er tekstversionen af Seneste nyt - OUH PraksisNYT dec. 2016
Klik her for at komme til den grafiske version af Seneste nyt - OUH PraksisNYT dec. 2016

Forside - Læs op - Sitemap


Seneste nyt - OUH PraksisNYT dec. 2016


Nyhederne på denne side er korte nyheder skrevet af afdelingerne i samarbejde med praksiskonsulenterne - eller nyheder generelt fra OUH.

Nogle af nyhederne ligger allerede på Region Syddanmarks VisInfoSyd på Sundhed.dk 

  

Visitationsvejl. - Diagnostiske Center i Odense og Svendborg
Om henvisning til kræftpakkeforløb og anbefalet konsultationsflow.
   

Korte nyheder:

FAM Odense: Spar tid – skær den skarpt
 I den faglige kontakt mellem sygehus, praktiserende læge, hjemmepleje m.fl. er der brug for et præcist, fælles sprog. FAM Odense arbejder i flere, ofte langsommelige programvinduer og taster samtidig selv oplysninger ind, når de får en telefonisk henvendelse fra jer. Vi kan spare tid og få den bedste hjælp, hvis vi starter rigtigt ud første gang og præsenterer rækken af information efter følgende orden:

  1. Hvem er du: Præsentér dig tydeligt, navn og titel.
  2. Hvad ønsker du: Indlæggelse - Subakut tid - Lægefagligt råd?
  3. Patientdata
  4. Tentativ diagnose
  5. Anamnese og symptomer

Kan vi gøre det bedre, når vi snakker sammen? 

/Praksiskonsulent Kirsten Zwisler , FAM Odense.
 

Ukomplicerede hudlidelser til privat praksis
Vi vil gerne bede jer praktiserende læger henvise patienter med ukomplicerede tilfælde af aktiniske keratoser og basalcelle carcinomer  til de privatpraktiserende hudlæger. Vi har i øjeblikket et stort pres på Hudafdeling I med mange nyhenviste patienter.
/Overlæge Tine Vestergaard, Hudafdeling I og Allergicentret, OUH, 

 

Henvisning til demensudredning i Svendborg: Ny adresse
Fra 1. januar 2017 har Demensklinikken på Svendborg Sygehus fået en selvstændig SHAK-kode og lokationsnummer.

   Enhedstype: Stamafdeling
   SOR-navn: OUH Geriatrisk Demens Amb. (Svendborg)
   SHAK-kode: 4202717
   Lokationsnr.: 5790002281075
   SOR-kode: 644991000016003

/Ledende overlæge Søren Jakobsen, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

 

 


 

Hold også øje med de regionale informationer på Sundhed.dk

Bidrag gerne med nyheder!
Har du forslag til aktuelle emner, små relevante nyheder, spørgsmål eller ris og ros, så send dem til: OUH Praksiskonsulentordningen

Historier til OUH PraksisNYT skal skrives i denne skabelon. Læs mere på Om OUH PraksisNYT 

 

 

 
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk