Dette er tekstversionen af Cannabis til smertepatienter?
Klik her for at komme til den grafiske version af Cannabis til smertepatienter?

Forside - Læs op - Sitemap


Cannabis til smertepatienter?


Om et år kan smertepatienter få ordineret smertelindring med cannabis som led i et 4-årigt forsøg vedtaget af Folketinget. Smertecenter Syds specialeansvarlige overlæge Gitte Handberg åbner for et glimt ind i problematikker og etiske overvejelser.
 

...

Det har længe været ventet at Folketinget ville beslutte, at cannabis legaliseres til medicinsk brug. Og nu er det her så sket. Fra 1. januar 2018 og 4 år frem kan smertepatienter forsøges lindret med cannabis, om end vi må afvente vejledning om hvilken formulering vi skal bruge og hvilke doser, der skal benyttes.

Der er to typer af cannabis på marked i de lande, der allerede benytter medicinsk cannabis: Én der har eufori som bivirkning - og en der efter sigende er uden psykoaktiv virkning. Hvilken typie vi får på det danske marked er endnu uvist.


For patientens ve og vel - et forbehold
Der er dog grund til at mane til forsigtighed, for ingen patienter bør komme til skade med deres smertebehandling.

I dag har vi præparater i handlen der kan smertelindre, men som vi ikke anbefaler på grund af risiko for alvorlige bivirkninger. Det drejer sig for eksempel om alkohol, der er blevet brugt som smertestiller igennem mange århundrede. Men det benytter vi os ikke af i dag, da bivirkningerne kan være meget alvorlige og ikke nødvendigvis forsvinder, når indtaget ophører (leverskader, cerebrale skader). Et andet eksempel er prednisolon, kan give nogle patienter smertefrihed, men afkalkning af skelettet og cardiovaskulære risici gør, at vi ikke benytter det som smertebehandling. 

Der er megen viden om de risici der er forbundet med at benytte cannabis, men det meste viden stammer fra mennesker der misbruger cannabis.

Der er endnu meget lidt viden om eventuelle bivirkninger af cannabis til smertelindring. Med denne Folketingsbeslutning om at blandt andet smertecentrene skal tilbyde patienterne cannabisbehandling, bypass'er politikerne de sædvanlige procedure for godkendelse af farmakologiske behandlinger og der er grund til at mane til forsigtighed.


Patienternes behov og muligheder
De patienter vi møder i Smertecentrene er meget lidende. Patienterne har stærke smerter døgnet rundt, deres nattesøvn er ofte meget forstyrret og der kan være alvorlige problemer med at huske og kunne koncentrere sig.

Alle, der kommer i kontakt med så lidende mennesker, ønsker at kunne lindre. Patienterne og deres pårørende efterspørger hjælp til at finde tilbage til tiden før smerterne ”væltede” dem. De vil kunne fungere sammen med deres familie, kunne passe deres job og have overskud i hverdagen - og ingen kan fortænke dem i det, også hvis det er ved at bruge cannabis.

I den politiske aftale er der ikke sat penge af til tilskud, og det betyder, at der kan ligge en regning på 2-3.000 kr. om måneden til de enkelte patienter. Dansk Folkeparti har sagt, at det sidste ord ikke er sagt i den sag, så vi må vente og se. Hertil kommer at man ikke må køre bil, hvis der kan spores cannabis i blodet – og det kan der 3 uger efter man har taget stoffet sidste gang. Hvis det ikke ændres, bliver det ikke mange, der vil have behandlingen. 


Smertecenter Syd forbereder sig ...
I Smertecenter Syd forbereder vi os på de nye tider, ved at sætte os godt ind i den (sparsomme) litteratur der er på området, og vil følge politikernes anbefalinger om at indhente mere viden om effekt og bivirkninger i den 4-årige forsøgsperiode der starter 1. januar 2018.

Vi kan allerede i dag udskrive cannabis som magistral ordination. Der er i øjeblikket 200 patienter i behandling, heraf 150 fra en privat klinik i København og resten er sat i behandling af egen læge. 

Man ved dog meget lidt om, hvem der kan have glæde af cannabis. I Smertecentrene arbejder vi ikke diagnoseinddelt, men tager imod patienter, der har haft smerter mere end 6 måneder, uanset hvor det gør ondt. Vi kan, af hensyn til vidensindsamling godt finde på at fokusere på en bestemt gruppe, og i første omgang kunne det være ryg-patienter. De er mange og meget lidende, og de kunne måske have glæde af behandlingen. 

Vi vender naturligvis tilbage med mere information i løbet af det kommende år.

  

Kontaktoplysninger:

   Specialeansvarlig overlæge Gitte Handberg
 Formand for Dansk Smerteforum
Smertecenter Syd, OUH
Gitte.Handberg@rsyd.dk  - Tlf. 6541 3869


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk