Dette er tekstversionen af Det Etniske Patientkoordinator Team
Klik her for at komme til den grafiske version af Det Etniske Patientkoordinator Team

Forside - Læs op - Sitemap


Det Etniske Patientkoordinator Team


Et netværk af ildsjæle på OUH, der koordinerer indsatsen for patienter med en anden etnisk baggrund 

 

Kompetenceudvikling og patientkoordination i ingenmandsland

Beskrivelse og evaluering af det Etniske Patientkoordinatorteam ved Odense Universitetshospital, december 2011 til juli 2013.

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk