Dette er tekstversionen af Fast tilknyttet læge på plejehjem - det er win-win for alle!
Klik her for at komme til den grafiske version af Fast tilknyttet læge på plejehjem - det er win-win for alle!

Forside - Læs op - Sitemap


Fast tilknyttet læge på plejehjem - det er win-win for alle!


fast tilknyttet læge på plejehjem
 
Jeg giver mine ældre patienter en meget bedre behandling, og samtidig føler jeg, at jeg helt klart har fået bedre struktur på min dag.

For et år siden blev praktiserende læge Rasmus Dahl-Larsen på eget initiativ fast tilknyttet læge for beboerne på Lokalcenter Rosengården, som består af et plejecenter med 60 beboere og dertil 100 ældreboliger i umiddelbar nærhed. Ca. 2/3 af plejecenterbeboerne og halvdelen af de ældre i ældreboligerne er nu hans patienter.

- I et år har jeg - som led i mit projekt - afsat 1 time om dagen til besøg på plejecentret, som ligger lige over for min praksis. Nu hvor projektet er slut, har jeg reduceret dette til to gange ugentligt, da jeg føler, at jeg med to ugentlige besøg opnår samme kendskab til patienter og personale som ved at komme dagligt.

- I det år der er gået har jeg oplevet, at der er kommet mere struktur på min hverdag. Opsøgende hjemmebesøg kan jo lægges ind i en plan, og medicinjusteringer, subakutte tilsyn, svar på blodprøver osv. kan tages løbende. Jeg får ikke længere mails til besvarelse fra plejecentret og ingen ”ring lige tilbage”-sedler, for vi tager jo dialogen mundtligt, når jeg er der. Det giver virkelig noget at slippe for de mange små afbrydelser gennem dagen.
 

Tryghed - og bedre behandling
Den allerstørste gevinst ved ordningen er dog ifølge Rasmus Dahl-Larsen trygheden ved at kende hinanden.

- Beboeren og de pårørende er trygge ved at lægen kommer til dem, og har mulighed for at følge forløbet over tid. Den ældre medicinske patient er en ekstrem spændende patientgruppe, hvor man skal støtte sig mere til sit kliniske blik end de retningslinjer, der typisk er udarbejdet på yngre målgrupper. Når jeg kommer hyppigt, kan jeg meget bedre regulere deres medicin og f.eks. følge op på indlæggelser.

- For plejepersonalet giver det også tryghed, at vi kan tale om tingene og at de kan sparre direkte med mig fra gang til gang. Og jeg er helt tryg ved, at når jeg har givet en besked, så følger de op og giver mig en tilbagemelding ved næste besøg. Kendskabet til hinanden gør at tingene glider meget nemmere.

- For mig er det også vigtigt at sørge for, at de gamle kommer godt herfra. Når jeg har opsøgende hjemmebesøg er de pårørende typisk med, og det er en god anledning til også at få snakket om forventningerne til livets afslutning. Skal vi behandle hvis … Hvad vil du gerne? Det er emner som er gode at have fået afklaret før vagtlægen pludselig står der. Derved reduceres også unødige indlæggelser.


Plejecenterlæge – et storbyfænomen
Odense Kommune vil i de kommende år gerne rekruttere flere fast tilknyttede læger på plejehjemmene, og Rasmus Dahl-Larsen sidder med i det kommunale udvalg.

- Fast tilknyttet læger på plejehjem er ikke en ny opfindelse, og den trives i bedste velgående flere steder rundt i landet uden for de store byer. Det giver jo sig selv, at et plejecenter og en enkelt nærliggende praksis passer godt sammen.

- Her i storbyen er det lidt sværere. Men det er jo tosset, at vi kan være 5 læger om at besøge et plejeafsnit med 5 gange dobbelt transporttid til følge. Derfor håber jeg, at det med tiden lykkes at deles om opgaverne, så hvert plejecenter får én primær læge.

Bonusinfo: Rapport udkommer forår 2017
Gennem det forløbne år har Rasmus Dahl-Larsen indsamlet data over sin aktivitet på Lokalcenter Rosengården. I foråret 2017 udgiver han en rapport med erfaringerne.

 

Kontaktoplysninger:

 Praktiserende læge Rasmus Dahl-Larsen
Almen Medicinsk Lægeklinik
Ørbækvej 101, 5220 Odense SØ
info@laegeklinikken.dk - 66179017

/Kommunikatiionskonsulent Lene Galsgaard 
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk