Dette er tekstversionen af Slides fra dagens oplæg
Klik her for at komme til den grafiske version af Slides fra dagens oplæg

Forside - Læs op - Sitemap


Slides fra dagens oplæg


 

Den nationale strategi v/ Tove Salting, kontaktperson i den nationale kliniske retningslinje for tryksår

 

Hvad er status på de 4 sygehuse i Region Syddanmark? Oplæg ved tryksårsgruppen

 

Hvad koster det at få et tryksår lægt? v/ overlæge Rolf Jelnes

 

Hvilke former for aflastning har vi til rådighed i sundhedsvæsenet? v/ ergoterapeut Kasper Fabricius, Odense Kommune

 

Hvorledes udvikles et tryksår? og hvad er inkontinens associeret dermatitis (IAD)? v/ professor Dimitri Beckmann

 

”I sikre hænder” v/ kvalitetskonsulent Tove Salting, Sønderborg Kommune

 

Forebyggelse af tryksår ved hoftenære frakturer v/ tryksårssygeplejerske Aase Fremmelevholm
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk