Dette er tekstversionen af Temadag om forebyggelse af tryksår i Region Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af Temadag om forebyggelse af tryksår i Region Syddanmark

Forside - Læs op - Sitemap


Temadag om forebyggelse af tryksår i Region Syddanmark


Vi arbejder sammen om forebyggelse af tryksår i Region Syddanmark

 

Ildsjæle indenfor tryksårsforebyggelse dannede i starten af 2015 en erfa-gruppe på tværs af sygehusenhederne i Region Syddanmark.

 

Formålet med gruppen er at:

  

Fælles retningslinjer:

Erfagruppen har arbejdet målrettet for, at sygehusene i Region Syddanmark skal arbejde mere ensartet med tryksårsforebyggelse og med dokumentation af tryksårsscreening på tværs af de fire sygehusenheder. Vi er kommet i hus med dette og har nu en fælles retningslinje, en fælles tværregional dokumentationsmodel og en fælles patientinformationsfolder:

 

Temadag på tværs af regionen, på tværs af sektorer og på tværs af fag: Erfagruppens seneste initiativ er en fælles temadag, hvor vi har inviteret vore samarbejdspartnere i den kommunale sektor med.

 

Temadagen afholdtes torsdag den 27. oktober 2016, fra kl. 7.30 til 16.00 på Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.

 

Det overordnede formål med temadagen er vidensdeling på tværs.

 

Sygehusene i Region Syddanmark deler derfor materiale fra dagen med såvel deltagere som andre interesserede:

 

Inspirationsmateriale fra sygehusenhederne i Region Syddanmark

 

Sydvestjysk Sygehus:

 

Sygehus Lillebælt:

 

Sygehus Sønderjylland:

 

 

Odense Universitetshospital/Svendborg:

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk