Dette er tekstversionen af Sårbare patienter - bliv inspireret!
Klik her for at komme til den grafiske version af Sårbare patienter - bliv inspireret!

Forside - Læs op - Sitemap


Sårbare patienter - bliv inspireret!


Der er lagt op til skarpe iagttagelser, et kritisk eftersyn af sundhedsvæsnets ydelser og ekspertviden om de sårbare patientgrupper og hvordan vi kan hjælpe dem bedre på nye måder.

Professor Morten Sodemann og overlæge Charlotte Sølver Rehling, Indvandrermedicinsk Klinik på OUH, indleder OUHs store efterårsmøde for almen praksis den 8. november 2016.

Der er sat en time af, og de løber næppe tør for ord. Begge har rigtig meget at bidrage med i forlængelse af Region Syddanmarks satsning på at udbrede erfaringerne fra Indvandrermedicinsk Klinik til andre sårbare patientgrupper i hele regionen.

 Socialoverlæge Bjarne Thyssen Jørgensen fra Odense Kommune deltager også i indlægget.

 

Vi giver her nogle smagsprøver på synspunkter -
plukket fra Morten Sodemanns blog på ugeskriftet.dk, februar 2016:

 

"Rene" patienter - og sårbare patienter
I et moderne, højt specialiseret sundhedsvæsen vil alle afdelinger gerne have ”rene” patienter: Dygtige patienter, der ved, hvad de fejler, og som kun har én sygdom. Har de flere sygdomme, vil vi helst, at de andre sygdomme er færdigudredte og i stabil behandlingsperiode. Det er imidlertid en sjælden patienttype og i sårbarhedssammenhæng næsten usandsynligt.

Det betyder, at de sårbare patienter bliver til legitime kastebolde mellem specialerne, der hele tiden vil have de andre til at gøre deres arbejde færdigt først. Antallet af ”afsætningsmuligheder” for en patient er samtidig eksploderet, så man kan altid finde et organ, eller en del af et organ, der endnu ikke er scannet og bedømt af en subspecialist.

Patienterne ender med at dø diagnosedøden i ingenmandsland mellem lunge-, hjerte- og nyreafdelingen - meget langt fra at føle sig i centrum.

Sårbare patienter uden en klar diagnose, og uden klart tilhørsforhold til ét speciale, skaber med tiden mere og mere mærkværdige symptombilleder. Reaktionen fra sundhedsvæsenet bliver efterhånden lige så mærkværdig – ja, selv evidensen omkring ligebehandling og sårbare er mærkværdig: der er ingen.

Med sårbarhedsprojektet i Region Syddanmark håber vi at kunne skabe et bedre grundlag for at imødegå utilsigtet forskelsbehandling og skabe bedre muligheder for tilpasning af eksisterende sygehustilbud.

 

Observationer fra besøg på sygehusafdelinger i Region Syddanmark:


Nysgerrig efter mere?
- så tilmeld dig OUHs fællesmøde den 8. november 2016

 

Kontaktoplysninger:

 Praksiskonsulent Cees Stavenuiter
ceesstavenuiter@hotmail.com
Kliniktelefon 6226 1015 - mobil 5059 1966


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk