Dette er tekstversionen af Husk lige BASISLISTEN
Klik her for at komme til den grafiske version af Husk lige BASISLISTEN

Forside - Læs op - Sitemap


Husk lige BASISLISTEN


 
Hvilken medicin er mon bedst for patienten? Den regionale basisliste kommer med anbefalinger, som både er en hjælp til lægerne og til gavn for patienterne.
 
...

Find den på basislisten.dk - kommer måske snart som app til smartphone.


Basislisten er et af de mange tiltag, som skal gøre det nemmere at være patient. Når både sygehuse og almen praksis så vidt muligt ordinerer efter de lokale eller regionale  anbefalinger om førstevalg af lægemidler (med afsæt i nationale rekommandationer fra Institut for Rationel Farmakoterapi), så er patientens chance for at kunne fortsætte med den kendte medicin større.

- Langt de fleste lægemidler målt i definerede døgndoser udskrives af praksislægerne, og derfor er basislisten.dk et vigtigt værktøj i hverdagen ude i almen praksis, fortæller Palle Mark Christensen, som er Lægemiddelkonsulent i Praksisafdelingen i Regionshuset i Vejle.

- Listen rummer forslag til førstevalg af medicin for de mest almindelige sygdomme til i øvrigt ukomplicerede patienter. Vi ved, at langt de fleste praksislæger bruger listen, og jder er vores indtryk at sygehuslægerne i stigende grad er begyndt at anvende den. Listen kan med fordel bruges som guide til basisbehandlinger, men listen hverken kan eller skal foreslå medicin til den højt specialiserede behandling.
 

Besparelse og/ eller mere kvalitet?
- Et af principperne for basislisten er at anbefale det bedst dokumenterede præparat til prisen – dvs. det bedste og det billigste, fortsætter Palle Mark Christensen. Men basislisten i sig selv er blot ét af mange elementer, der har indflydelse på medicinudgifterne. Lægemiddelstyrelsens beslutninger om hvilke produkter der skal have offentlige tilskud påvirker f.eks. medicinudgifterne betydeligt mere.

- En af basislistens fornemmeste opgaver er at guide lægerne til et anbefalelsesværdigt præparatvalg. Det er en stor organisatorisk udfordring at nå helt ud til yngste mand kl. 02 i en nattevagt, men det er det vi arbejder på. Og vi håber, at de erfarne læger hjælper listen på vej ved at anbefale den til yngre kolleger.

- De der først kommer til at opleve kvaliteten, er patienterne, da de jo vil opleve, at de får den samme medicin både i deres eget hjem og i tilfælde af, at de skulle blive indlagt. 
 

Kontaktoplysninger:

Lægemiddelkonsulent Palle Mark Christensen
Praksisafdelingen i Region Syddanmark
Palle.Mark.Christensen@rsyd.dk - Tlf. 7663 1471

v/Lene Galsgaard, kommunikationskonsulent

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk