Dette er tekstversionen af Indvandrermedicinsk Klinik
Klik her for at komme til den grafiske version af Indvandrermedicinsk Klinik

Forside - Læs op - Sitemap


Indvandrermedicinsk Klinik


Du finder os her:
Patienthotellet, 6. sal, Indgang 1
J.B. Winsløwsvej 4
5000 Odense C

Kontakt vores sekretær, Dorete, mandag til fredag kl. 08.00-15.30

Tlf.: +45 6541 3251
Fax: 6541 2669

VELKOMMEN TIL INDVANDRERMEDICINSK KLINIK

Patientsamtale med Jane Agergaard fra Indvandrermedicinsk Afdeling

Mange indvandrere har sparsom indsigt i det danske sundhedsvæsen. Læger og sygeplejersker har ofte svært ved at omsætte indvandrerpatientens symptomer til entydige diagnoser. Ofte er faktorer som sprog samt sociale og økonomiske problemer med til at hindre hensigtsmæssige sygehusforløb. I kommunerne kan det være vanskeligt at adskille sociale fra helbredsmæssige faktorer. Med det aktuelle projekt ønsker vi at styrke sygehusets håndtering af indvandrerpatienter lige fra de bliver henvist til sygehuset til eventuel viderebehandling hos egen læge eller i kommunen.


MÅLGRUPPE

Indvandrermedicinsk Klinik modtager patienter med indvandrerbaggrund og behov for:

 

HVEM KAN HENVISES

Vi modtager primært patienter bosiddende på Fyn. Vi rådgiver dog meget gerne om patienter fra resten af regionen, som vi også kan se kortvarigt i klinikken.

Henviste patienter skal opfylde et eller flere af følgende kriterier:

"FAGLIGE ANVISNINGER og checkliste til praktiserende læger og andre læger, som gennemfører helbredsmæssige vurderinger af ny ankomne flytninge og familiesammenførte til flygtninge"

 

 

 

TELEFONRÅDGIVNING

Klinikken kan kontaktes i dagtiden på hverdage 08.00-15.30 på tlf. +45 6541 3251


 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk