Dette er tekstversionen af Almen praksis møder OUH
Klik her for at komme til den grafiske version af Almen praksis møder OUH

Forside - Læs op - Sitemap


Almen praksis møder OUH


To gange om året inviterer OUH alle praktiserende læger og uddannelseslæger på Fyn, samt alle ledende overlæger på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus til eftermiddagsmøde. Her har vi mulighed for at høre nyt, drøfte fælles problemstillinger, udveksle erfaringer og skabe netværk.

Vi gør det for at styrke det daglige samarbejde om patienternes forløb mellem almen praksis og sygehuset.
 

......
 
 
 

Seneste møde:

Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 14.00-18.30

Sted: Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C
Efter mødet er der 2-retters middag. Deltagelse og middag er gratis.

 Program: Er udviklet i samarbejde mellem praksiskonsulenter og flere afdelinger på OUH.

 

 Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 14.00 - 19.00


Sted: Tøystrup Gods, Blaakærvej 13, 5750 Ringe

Efter mødet er der 2 retters middag. Deltagelse og middag er gratis.
 

Program: Forårets program vil indeholde følgende emner (Dog forbeholdes ret til ændringer): Se hele programmet her

Nærmere information om programmet er tilgængelig på Sundhed.dk.

 

 

Tirsdag den 8. november 2016 bød programmet på følgende:
 
Program

 

Session 1:

 

Session 2:
 
 
 

Tirsdag den 19. april 2016 
  

Program


Session 1:


Session 2:


Fælles:

 


Mandag den 14. september 2015 
 

 

 

Program


Tema: Fælles Medicinkort


Session 1:


Session 2:

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk