Dette er tekstversionen af Kliniske forsøg
Klik her for at komme til den grafiske version af Kliniske forsøg

Forside - Læs op - Sitemap


Kliniske forsøg


Vi forstår, hvor svært det kan være at skulle tage stilling til, om man vil indgå i et forskningsforsøg eller ej, når der i forvejen er så mange andre ting at tænke på, efter man har fået stillet en diagnose. Det er derfor vigtigt for os at informere vores patienter om, at man som deltager i et behandligsforsøg vil modtage behandling af samme høje kvalitet som alle andre hæmatolgiske patienter, samtidig med at man modtager den nye behandlingsform som er under afprøvelse. Samtidig vil patienter i et forskningsforsøg altid blive fulgt nøje af læger og projektsygeplejersker

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk