Dette er tekstversionen af Yderlige information om HM4 - Modtagelsen
Klik her for at komme til den grafiske version af Yderlige information om HM4 - Modtagelsen

Forside - Læs op - Sitemap


Yderlige information om HM4 - Modtagelsen


Afsnitsledelse 

Afdelingssygeplejerske Mia Røge Østergård

Stedfortræder for afdelingssygeplejersken Caroline Futtrup Andersen

Overlæge Niels Fisker

 

Ophold i Børnemodtagelsen

Ved ankomst modtages I af en sygeplejerske, som måler Jeres barns vitale værdier, observerer barnets tilstand og taler med Jer om årsag til indlæggelsen, således personalet ud fra dette kan prioritere rækkefølgen af de indlagte børns behov for tilsyn af læge.

Børnene tilses altså ikke af læge i den rækkefølge, som I ankommer men ud fra barnets tilstand, således at de mest akut syge børn tilses før de mindre syge børn. Til samtalen med sygeplejersken aftales, hvilke plejemæssige tiltag, som allerede fra starten iværksættes.

Når barnet tilses af en læge, tages stilling til, hvilke undersøgelser barnet skal have foretaget. Det kan f.eks. være urinprøve, røntgenundersøgelser og/ eller blodprøver. Hvis barnet skal have taget blodprøver tilbydes om muligt lokalbedøvende creme.

Når svar på diverse prøve kommer, lægges videre plan for forløbet. Der bliver taget stilling til evt. behandling, samt om barnet skal indlægges eller kan udskrives til fortsat pleje og behandling i hjemmet.

Mindst én forælder er sammen med barnet i børnemodtagelsen og inddrages som samarbejdspartner om pleje og behandling.

HM4, modtagelsen, foto
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk