Dette er tekstversionen af Om SimC
Klik her for at komme til den grafiske version af Om SimC

Forside - Læs op - Sitemap


Om SimC


SimC logo jpgSimulationscentret SimC er OUHs enhed for medicinsk simulation og færdighedstræning. Simulationscenteret SimC er etableret for at styrke den sundhedsfaglige videreuddannelse og der lægges vægt på læring, baseret på både evidensbaseret teori, praktisk viden og færdigheder.

I Simulationscenteret SimC har læringen og kompetenceudviklingen de bedst mulige vilkår og finder sted i et trygt miljø.

Læringssituationen skal være præget af engagement, respekt, faglighed, tolerance og professionalisme - og ikke mindst lysten til at lære. På den måde opnår vi de mest virkelighedsnære simulationer.

Hypotesen er, at simulations- og færdighedstræning, sammen med den efterfølgende supervision og debriefing, resulterer i en øget patientsikkerhed og færre fejl.    


Simulationstræning
Simulationstræning er træning i realistiske scenarier med mulighed for full-scale simulationer af fx kliniske og kommunikative færdigheder, herunder eksempelvis i samarbejde og ledelse.

Simulationscentret har simulationsstuer og operatørrum til styring af patientsimulatorer, kameraer og videooptagelser under kliniske scenarier. Læs mere om simulationstræning her.


Færdighedstræning
Færdighedstræning er tilegnelse af en række prkatiske klininske færdigheder. Det kan være endoskopi, ultralydsscanning eller anlæggelse af kateter. Klinisk færdighedstræning vil sige læring af konkrete handlinger, teknikker og procedurer. Læs mere om færdighedstræning her.


Baggrund
Simulationscentret blev indviet i  2003, og fungerede de første ti år som undervisningslokaler i forbindelse med postgraduat uddannelse af læger samt intensiv- og anæstesisygeplejersker.

I 2013 blev et nyt kommissorium udarbejdet. Simulationscentret blev driftsmæssigt lagt ind under Anæstesiologisk-Intensiv afdeling V og hovedopgaven udvidet.

I dag er fokus tilrettelæggelse og gennemførelse af færdigheds- og simulationstræning for sundhedspersonalet på Odense Universitetshospital samt varetagelse af obligatoriske kurser for Region Syddanmark og andre interessenter.


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk