Dette er tekstversionen af NIA - Neurointensivt sengeafsnit
Klik her for at komme til den grafiske version af NIA - Neurointensivt sengeafsnit

Forside - Læs op - Sitemap


NIA - Neurointensivt sengeafsnit


Intensiv afdeling for kritisk syge patienter med sygdomme i hjerne, rygmarv og nervesystem.
Neurokirurgisk intensivafsnit NIA

Kløvervænget 47, indgang 44, 1. sal, (vestfløjen).

Afsnittets funktionsområde
Specialafdeling for alle kritisk syge neurokirurgiske patienter med behov for højt specialiseret behandling , overvågning og pleje.


 Antal driftssenge: 12 intensive pladser.

Afsnittets funktionsledere

Overlæge
Mogens Tange

Afdelingssygeplejerske
Charlotte Hollmann

Dorthe Hjæresen

                                                                                                                                                             

Besøgstider, åbningstider, telefontid
Besøgstid:
Besøg efter aftale med personalet.

Åbningstid:
Åbent hele døgnet alle ugens dage.

Telefontid:
Afdelingen kan kontaktes hele døgnet.

Under indlæggelse - væsentlige oplysninger/forholdsregler
Afdelingen har egen opholdsstue.

Særlige forhold i løbet af døgnet
Der er stuegang hver formiddag og aften, samt konstant lægeligt beredskab tilstede i afsnittet.
Antallet af besøgende på stuen aftales med personalet, afhængigt af patientens tilstand.

Kontakt til indlagte patienter
Afsnittets telefonnummer 6541 2512.
 

Personalekategorier tilknyttet afsnittet
Læger,
specialuddannede sygeplejersker, sygeplejersker
sygeplejesekretær.
anæstesioverlæge og -afdelingslæger
fysio- og ergoterapeuter,
neuropsykolog
serviceassistenter og studerende/elever.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk