Dette er tekstversionen af Reduktion i antallet af tryksår på intensivafsnit V/Vita
Klik her for at komme til den grafiske version af Reduktion i antallet af tryksår på intensivafsnit V/Vita

Forside - Læs op - Sitemap


Reduktion i antallet af tryksår på intensivafsnit V/Vita


VITA OUH færre tryksår

Ved tryksårsprojektets opstart i 2012 var der et for stort antal af patienterne, som udviklede tryksår, også i kategorien 3 og 4 på intensivafsnit V/VITA. Patientkategorien på V/VITA er i højrisiko for udvikling af tryksår på grund af grundsygdomme, medicin og højteknologisk behandling. En gruppe af kritisk syge patienter som mange vil sige, at her kan vi ikke reducere antallet af tryksår, ej heller opnå 200 tryksårsfrie dage.

Afsnittes tryksårsgruppe har arbejdet ihærdigt med forebyggelse for at reducere antallet og har afprøvet og iværksat flere tiltag. Her kan nævnes undervisning, det intelligente lagen, nye hælaflastere samt profylaktisk bandagering af hæle og os sacrum for at forebygge shear i huden og dermed tryksår.

Alt dette, sammen med det øgede fokus på problemet, har nu givet resultater. I forhold til registrerede antal tryksår i 2013, sammenlignet med 2014, er antallet af tryksår reduceret med 24%. Ved siden af denne reduktion er det i dag meget sjældent at tryksårene er dybere end kategori 2, og der er hurtigere kontakt til tryksårssygeplejersken ved behov for vejledning og guidning. En vejledning som ofte er en konstatering af, at det som gøres, er helt ok.

Så dette flotte resultat er i dag markeret med tryksårslagkage og et stort tillykke.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk