Dette er tekstversionen af Links
Klik her for at komme til den grafiske version af Links

Forside - Læs op - Sitemap


Links


 

Vejledninger og bekendtgørelser

 

Materiale fra Sundhedsstyrelsen

 

Diverse

Deltidsansættelser

Karrierevejledning

Uddannelsesprogrammer

Kompetencevurdering

Meritvurdering

Uddannelse af speciallæger

 

Femårsfristen

Kompetence-vurderingsmetoder

Status og perspektivering

De syv lægeroller

Målbeskrivelse for den generelle fælles del for alle specialer - (SST)

Inspektorordningen

Selvstændig virke

Rapport om inspektorordning

Udenlandske uddannede læger

 

Sundhedsjobs.dk

Evaluer.dk

Lægeboliger

PHEEM 2005

PHEEM 2007 (dansk validering)

AMEE konferencer

DSMU.DK

 

Links til regionale dokumenter

 

   

Pædagogisk udviklende funktion

Diverse rapporter/notater til download

Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Videreuddannelsesregion Syd

Videreuddannelsesregion Nord

Videreuddannelsesregion Øst

 

   

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk