Dette er tekstversionen af Kim Brixen
Klik her for at komme til den grafiske version af Kim Brixen

Forside - Læs op - Sitemap


Kim Brixen


Sekretær:
Elsebeth Delfs
Tlf. 24 43 42 28

 


Lægelig direktør

Kim Brixen

Tlf. 24 43 42 28

kim.brixen@rsyd.dk

Fakta om Kim Brixen
Kim Brixen, tiltrådte som direktør på OUH 1. september 2014.  Han er uddannet læge fra Århus Universitet i 1984 og har en Ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet fra 1996. I 1999 blev han speciallæge i endokrinologi og i 2010 blev han udnævnt til professor i osteoporose.
Han har en solid videnskabelig produktion bag sig med mere end 220 videnskabelige publikationer, har været vejleder for en række PhD-studerende og har tidligere været formand for dansk Knoglemedicinsk Selskab og siden Dansk Endokrinologisk Selskab.

Siden 1998 har Kim Brixen været ansat på OUH som førstereservelæge og sidenhen som overlæge på Endokrinologisk Afdeling på OUH. Aktuelt kommer Kim Brixen fra en stilling som institutleder ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet.

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk