Dette er tekstversionen af Parkeringsregler, kontrolgebyr og klager
Klik her for at komme til den grafiske version af Parkeringsregler, kontrolgebyr og klager

Forside - Læs op - Sitemap


Parkeringsregler, kontrolgebyr og klager


Du må ikke parkere eller holde, så du er til gene for andre.

Parkerer du f.eks. på brandveje, uden for afmærkede båse eller på p-pladser, som er forbeholdt andre, får du et kontrolgebyr på 510 kr.

Disse parkeringsregler gælder hele døgnet.


Af- og pålæsning af personer er gratis inden for 45 minutter. Al ophold med bil i betalingszonen i mere end 45 minutter i betalingsperioden skal registreres, og der opkræves betaling fra indkørselstidspunktet. Det gælder uanset om du har parkeret, standset eller har kørt rundt inde i zonen.


Ønsker du at klage over et kontrolgebyr for overtrædelse af parkeringsreglerne, skal du kontakte Europark via dette link


Er du utilfreds med en opkrævning for parkering, eller har du spørgsmål om din egen parkering eller registrering, er du velkommen til at kontakte Apcoa Parking på ouh-parkering@apcoa.dk


Har du generelle spørgsmål om parkeringsløsningen på OUH, er du velkommen til at kontakte OUH på ouh.fm@rsyd.dk
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk