Dette er tekstversionen af Systematisk litteraturstudie
Klik her for at komme til den grafiske version af Systematisk litteraturstudie

Forside - Læs op - Sitemap


Systematisk litteraturstudie


Systematisk litteraturstudie

 

MTV-gruppen foretager systematiske litteraturstudier. Et grundigt litteraturstudie er en uundværlig del af en Medicinsk Teknologivurdering. Det er dog noget varierende hvor meget litteratur, der findes inden for de fire hovedområder teknologi, patient, organisation og økonomi. Ofte vil der være mest litteratur om teknologien, mens de øvrige områder kan være vanskeligere at afdække tilfredsstillende.

 

For at litteratursøgningsprocessen er så systematisk som muligt, så al central litteratur inden for det pågældende område fremkommer, kan disse fire trin følges:

1. Søgeprotokol

2. Litteratursøgning

3. Udvælgelse og kritisk gennemgang af litteraturen

4. Udarbejdelse af litteraturrapport

 

Læs mere om litteratursøgning i følgende artikel: 

Frandsen TF, Dyrvig, AK, Christensen JB, Fasterholt I, Ølholm AM. En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Ugeskrift for Læger 2014 176(7):647-651.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk