Dette er tekstversionen af Modul 1 - Sygeplejestuderende
Klik her for at komme til den grafiske version af Modul 1 - Sygeplejestuderende

Forside - Læs op - Sitemap


Modul 1 - Sygeplejestuderende


Velkommen på OUH til 3 dages klinisk observationsstudie.

I observationsstudiet i modul 1 er det centrale element ”Introduktion til sygepleje som fag samt oplevelsen af at være patient”

Indholdet er:


Konkret udmønter de kliniske observationsstudie sig på følgende måde:

  1. dag:  Introduktion til det kliniske uddannelsessted.
  2. dag:  Observation af sygeplejerskens virksomhed og samtale med sygeplejersker.
  3. dag:  Observation af patient.


Forud for observationsstudiet, har de studerende modtaget 4 timers undervisning i: 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk