Dette er tekstversionen af Sygehusforeningen Ærø
Klik her for at komme til den grafiske version af Sygehusforeningen Ærø

Forside - Læs op - Sitemap


Sygehusforeningen Ærø


 
Forside Ærø Sygehus

 

 

Sygehusforeningen Ærø

 

Foreningens formål er at arbejde for bevarelsen af Ærø Sygehus som blandet sygehus med omfattende funktioner, herunder akutberedskab og jordemoderledet fødeklinik.

Den skal søge at varetage såvel sygehusets som patienternes interesser i den offentlige debat.

Det er i øvrigt foreningens formål at gavne og støtte sygehuset og fødeklinikken i deres virke.

Vore 2.000 medlemmer har gennem årene doneret vigtigt udstyr, hjælpemidler og inventar til sygehuset for op mod 3,5 mil. kr.

Sådan bliver du medlem:
Via netbank: kode 73, kreditornr. 85 550 349 eller Via indbetaling til Nordea reg. 2048, kt. 7715604897 eller Rise Sparekasse reg. 0847, kt. 0804418695.
Kontigent 100 kr. for enlige og 150 kr. for par.

Et veludstyret sygehus er med til at sikre en optimal behandling.

 

Bestyrelsen består af:

Formand Anne Heise
Tlf. 4250 1750
Annehejse@gmail.com

Næstformand Peder Jørgensen 
Tlf. 2062 0427
pkjkoma@msn.com

Kasserer Jytte Clausen 
Tlf. 6154 5880
jclausen@enerb.dk

Sekretær Pia Susanne Nielsen 
Tlf. 2348 3639
knudaa@mail.dk

Helene Birgitte Andersen
Tlf. 5124 0060
Helene.Birgitte.Andersen@rsyd.dk

Kirsten Pedersen
Tlf. 2042 3672
kirstensmed@outlook.com

Katrine Landro Falk
Tlf. 5190 2335
kslandro@hotmail.com

 

Suppelant:
Agnes Haugaard
Tlf. 2142 8295
Ahau@km.dk


Merete Groth Petersen
Tlf. 6174 1884
Merete-groth@jubii.dk


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk