Dette er tekstversionen af Velkommen til nyt personale
Klik her for at komme til den grafiske version af Velkommen til nyt personale

Forside - Læs op - Sitemap


Velkommen til nyt personale


På H.C. Andersen Børnehospital vægter vi introduktion og oplæring af nyt personale meget højt.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer og tilrettelægger et individuelt oplæringsforløb.

Sygeplejersker tilbydes en grunduddannelse i pædiatrisk sygepleje.

Tegning

Se HM4 - Sengeafsnits introduktionsprogram og oplæringsprogram for nyansatte sygeplejersker her:

Introduktion til HM4

Oplæringsprogram for sygeplejersker
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk