Dette er tekstversionen af Om Sund Forskning
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Sund Forskning

Forside - Læs op - Sitemap


Om Sund Forskning


Nyhedsbrevet Sund Forskning er vores nye medie til digitalt at synliggøre den forskning, Odense Universitetshospitalet (OUH) og Klinisk Institut ved Syddansk Universitet (SDU) i fællesskab udfører. Første nummer af nyhedsbrevet udkom september 2013.


Formålet med nyhedsbrevet er at profilere og synliggøre de to institutioners forskning, og give omverdenen indblik i strategier, statsninger, projekter og resultater.


Alle kan abonnere på nyhedsbrevet - eller læse artiklerne direkte på www.ouh.dk/forskning.


Nyhedsbrevet udkommer 9 gange årligt - dvs. ikke januar, juli og august.


Redaktionsgruppen består af:

Du kan kontakte redaktionen på ann.hestbech@rsyd.dk


Læs mere om Klinisk Institut
- forskningsinstitution ved Det Sundhedsfaglige Fakultet på SDU

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk