Dette er tekstversionen af Administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet - Cytarabine/Vidaza
Klik her for at komme til den grafiske version af Administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet - Cytarabine/Vidaza

Forside - Læs op - Sitemap


Administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet - Cytarabine/Vidaza


 http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/X___Haematologisk_Afdeling/111668/

Administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet.

 

 

Flere behandlinger kan gives som subkutane injektioner.

Denne administrationsform kan med fordel varetages i hjemmet, da patienten således ikke behøver at være indlagt eller møde ambulant.
 

Formålet med denne information er at skabe tryghed omkring administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet.

 

Alle nødvendige utensilier udleveres fra behandlende afdeling.

Hjemmeplejen sørger selv for enganghandsker, adrenalin og førstehjælpsremedier.

Brugte utensilier såsom sprøjte, kanyler, engangshandsker mv. kasseres i kanyleboksen, som efter endt kur medbringes af patienten til destruktion på behandlende afdeling.

Patienten skal medbringe evt. kølebokse ved næstkommende kontrol på sygehuset.
Patienten medgives patientinformation om det pågældende præ
parat.

 

        Kuren og understøttende medicin fremgår af FMK.

        Medicinen opbevares efter forskrifterne og utilgængeligt for børn.

        Patienten medgives ved første behandling hjemme, og hvor det er relevant følgende pjecer:

 

Link til Vidazaretningslinjen

 

Link til lavdosis cytosar

 

”Cystostatika -  vejledning i plejen de første 5 dage efter kemoterapi - Information til hjemmeplejen eller anden sygehusafdeling ”

 

”Kemoterapi og samvær – vær sammen som i plejer – med en god hygiejne de første 5 dage efter behandling”

 

Yderligere information

På  www.pro.medicin.dk  kan der læses yderligere om de enkelte kure.

 

Den regionale samarbejdsaftale: http://faelleskommunalsundhed.dk/wp-content/uploads/2017/08/samarbejdsaftale-lavpotent-kemo-2017.pdf

 

Kontakt

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte:

patientforløbsvejlederen på tlf: 6541 1172 mandag-fredag kl. 8.30-14.00,

udenfor dette tidsrum rettes henvendelse til sengeafsnit X2 på tlf: 6541 1152

 

Vores eksterne infonet kan altid tilgåes på følgende link:https://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk