Dette er tekstversionen af Administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet - Cytarabine/Vidaza
Klik her for at komme til den grafiske version af Administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet - Cytarabine/Vidaza

Forside - Læs op - Sitemap


Administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet - Cytarabine/Vidaza


Indenfor det hæmatologiske speciale tilbydes flere patienter nu behandling med cytostatika, der gives som subkutan injektion.

Denne administrationsform kan med fordel varetages i hjemmet, da patienten således ikke behøver at være indlagt under sin behandling men kan modtage behandlingen i trygge og vante omgivelser. Formålet med denne information er at skabe tryghed omkring administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet.

De praktiske foranstaltninger vil være som følger:

 

 Ved injektion foretages følgende:

 

 Patienten medgives følgende pjecer:

”Cystostatika -  vejledning i plejen de første 5 dage efter kemoterapi - Information til hjemmeplejen eller anden sygehusafdeling ”

”Kemoterapi og samvær – vær sammen som i plejer – med en god hygiejne de første 5 dage efter behandling”

Lavdosis Cytosar - vejledning til hjemmeplejen

Vidaza - hjemmebehandling

 

Yderligere information
På  www.pro.medicin.dk  kan der læses om Cytarabine/Vidaza
I øvrigt kan diverse vejledninger findes i INFOnet tilgås på følgende link: http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk    

 

Den regionale samararbejdsaftale: http://faelleskommunalsundhed.dk/wp-content/uploads/2017/08/samarbejdsaftale-lavpotent-kemo-2017.pdf

 

Kontakt
Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte:
patientforløbsvejlederen på tlf: 6541 1172 mandag-fredag kl. 8.30-14.00,
udenfor dette tidsrum rettes henvendelse til sengeafsnit X2 på tlf: 6541 1152

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk