Dette er tekstversionen af De 4 hovedområder
Klik her for at komme til den grafiske version af De 4 hovedområder

Forside - Læs op - Sitemap


De 4 hovedområder


Når konsekvenserne af en ny medicinsk teknologi skal vurderes, kigges der på følgende 4 hovedområder.

 

Teknologien

I analysen af selve teknologien behandles anvendelsesområde, effektivitet og risiko:

 

Patienten

I patientdelen beskrives og vurderes teknologien i relation til patienten: 

 

Organisationen

Teknologiens indvirkning på organisationen analyseres for at vurdere eventuelle ændringer for organisationens struktur, personale og miljø.

Drejer det sig om en MTV, der vurderes at have en betydning ud over den enkelte afdeling, analyseres også de strukturelle og organisatoriske ændringer for sygehuset og eventuelt for sundhedssektoren i et bredere perspektiv.

 

Økonomien

I enhver MTV skal udgifter og økonomiske benefits afvejes i forhold til hinanden. Såvel de samfundsøkonomiske som de drifts- og kasseøkonomiske konsekvenser må analyseres. 

Driftsøkonomiske konsekvenser:

 

Samfundsøkonomiske konsekvenser:
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk