Dette er tekstversionen af Studiemetoder
Klik her for at komme til den grafiske version af Studiemetoder

Forside - Læs op - Sitemap


Studiemetoder


Herunder finder du studiemetoder, der vil kunne støtte dig i dine læreprocesser gennem din kliniske uddannelse.

Kunne du tænke dig at blive bedre til:

 

Struktur og overblik over din læreproces i afsnittet                                            

Ugeplan
Kliniske moduler, oversigt over indhold

Dataindsamling hos én patient?

Vejledning til dataindsamling
Dataindsamlingsark

Overblik over sygeplejen til én patient?  

Mindmap skitse
Vejledning til Mindmap
Patientforløb - faglig perspektiv
Introduktion til sygeplejeprocessen
Sygeplejeprocessen
E-learning Sygeplejeprocessen

Observationer og sygeplejehandlinger ift.
fysiologiske behovsområder?

Dokumentationsark

Resurser og evner, ift. rehabilitering 

Barthel

Praktiske færdigheder- udføre, evaluere,
planlægge, reflektere

Model for praktisk færdighedsudøvelse

Professionel samtale med en patient?

Studiemetode kommunikation - Introduktion
Studiemetode kommunikation - Del 1
Studiemetode kommunikation - Del 2
(især rettet mod modul 6-8-11-12)
ISBAR kommunikationsredskab
Korte samtaler og interview
Samtalen - et effektivt redskab
 

At skrive en patientsituation og reflektere
systematisk over denne

Praksisbeskrivelse

Klinisk beslutningstagning
                                                   

Klinisk beslutningstagen som refleksionsmodel

Klinisk sygeplejefaglig beslutningstagning

Kvalificering af den kliniske beslutning, af Færch, J. (2011)

Pædagogisk refleksionsmodel, Færch, J. (2015)
 

Medicinhåndtering
– her kan du bl.a. teste dig selv

E-læringskursus i medicinhåndtering for sygeplejestuderende
E-learning Medicingivning
Medicingivning i sygeplejerskeuddannelsen
Opgaver i medicinregning
Opgaver i medicinregning med besvarelser
Oplæg til medicinregning      
Lommekort medicinregning                                          

Håndtering af etiske dilemmaer
(overvejende rettet mod modul 8 og 11)                                                                      

Etisk dilemma
Etiskefortællinger                                                                

Risikovurdering
 

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8
Tværprofessionelt samarbejde Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde i klinisk uddannelse på OUH
 

Refleksionsmodel over kompleksitet

 

Refleksionsmodel over kompleksitet

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk