Dette er tekstversionen af Forskningsstrategi 2012-2017
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskningsstrategi 2012-2017

Forside - Læs op - Sitemap


Forskningsstrategi 2012-2017


Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ønsker at blive toneangivende på en række områder indenfor klinisk forskning ved at øge forskningsproduktionen og –kvaliteten markant.


Forskningen skal være med til at tilvejebringe ny viden om forebyggelse, diagnostik og behandling til gavn for patientbehandlingen.


Der er udarbejdet en forskningsstrategi for årene 2012-2017, som indeholder følgende hovedelementer:
 
Download Forskningsstrategi 2012-2017
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk