Dette er tekstversionen af Råd og udvalg
Klik her for at komme til den grafiske version af Råd og udvalg

Forside - Læs op - Sitemap


Råd og udvalg


OUH´s Forskningsråd
Rådet består af ledelsen på OUH, institutlederen på Klinisk Institut samt forskere på OUH Odense Universitetshospital. Rådet har bl.a. til opgave at sikre implementering af og opfølgning på forskningsstrategien, at udarbejde indstilling til direktionen vedrørende anvendelse af forskningspuljen og at have en rådgivende funktion på forskningsområdet i forhold til OUH´s direktion.
Kommissorium
Medlemsliste
Kontakt til sekretariatet


OUH´s ph.d.-stipendieudvalg
Udvalget består af direktøren med ansvar for forskningsområdet på OUH, institutlederen ved Klinisk Institut samt forskere på Odense Universitetshospital. Stipendieudvalget har til opgave at læse og bedømme indkomne ansøgninger til OUH´s ph.d.-pulje samt udarbejde en indstilling til OUH´s direktion.  
Kommissorium
Medlemsliste
Kontakt til sekretariatet

 

OUH's ph.d.-driftsudvalg

Udvalget består af hhv. seniorforskere, ph.d.-studerende og patient- og pårørenderepræsentanter. Ph.d.-driftsudvalget har til opgave at læse og bedømme indkomne ansøgninger til OUH's ph.d.-pulje til driftsmidler og udarbejde en indstilling til OUH's direktion.

Kommissorium

Medlemsliste

Kontakt til sekretariatet


OUH´s prægraduatudvalg
Udvalget består af hhv. seniorforskere og ph.d.-studerende. Prægraduatudvalget har til opgave at læse og bedømme indkomne ansøgninger til OUH´s prægraduatpulje samt udarbejde en indstilling til OUH´s direktion. 
Kommissorium
Medlemsliste
Kontakt til sekretariatet
 

OUH og RHs bedømmelsesudvalg
Udvalget består af seniorforskere fra hhv. RH og OUH. Udvalget har til opgave at læse og bedømme indkomne ansøgninger til den fælles forskningspulje mellem OUH og RH.
Kommissorium
Medlemsliste
Kontakt til sekretariatet


Det Regionale Strategiske Forskningsråd
Rådet udgør for sygehusene det centrale forum for ledelsessamarbejde og koordinering af den fælles forskningsindsats, der foregår på tværs af sygehusene i Region Syddanmark.
Læs mere her


Strategiudvalget
Strategiudvalget består af ledelsen på Odense Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt nøglepersoner.
Udvalget tilrettelægger strategier af fælles interesse for hospitalet og universitet. Det gælder bl.a. uddannelses- og forskningsspørgsmål.
Læs mere her


Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syddanmark
Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syddanmark består af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og sundhedsdirektøren for Region Syddanmark. Her koordineres samarbejdet mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet vedr. sundhedsforskning og uddannelse. Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syddanmark tilvejebringer de strategiske initiativer for den fælles sundhedsforsknings- og uddannelsesindsats. Herudover skal Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syddanmark sikre tilstrækkelige rammevilkår for den samlede sundhedsforskning i Region Syddanmark.  
 


Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum
Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum koordinerer konkrete fælles initiativer mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet på sundhedsforskningsområdet. Desuden drøftes nationale spørgsmål omkring sundhedsforskning og Åben Forskerdag arrangeres.
Læs mere her


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk