Dette er tekstversionen af GCP-enheden
Klik her for at komme til den grafiske version af GCP-enheden

Forside - Læs op - Sitemap


GCP-enheden


I 2003 blev GCP-enheden ved Odense Universitetshospital oprettet for at vejlede og servicere offentligt ansatte forskere i Region Syddanmark (tidligere amter) med og ved Syddansk Universitet i efterlevelse af GCP (Good Clinical Practice).

GCP-enheden er et af Region Syddanmarks tilbud om professionel støtte i forskningsprocessen (Link) Endvidere varetager GCP-enheden pharma-koordinatorfunktionen for Region Syddanmark i netværket Trial Nation

For yderligere oplysninger om GCP-enhedens organisation m.m. henvises til Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital.

For yderligere information om lægemiddelforsøg og forsøg med medicinsk udstyr, GCP og GCP-enhedens vejledende materiale, henvises til den fælles hjemmeside for de tre offentlige GCP-enheder i Danmark (Link)

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk