Dette er tekstversionen af Om afdelingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Om afdelingen

Forside - Læs op - Sitemap


Om afdelingen


Generelt om Afdeling V
Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V er en klinisk tværgående afdeling, fysisk placeret på to matrikler i henholdsvis Svendborg og Nyborg. Der modtages patienter fra primært det midt-, øst- og sydfynske område.

Funktioner
Intensiv:
Intensivafsnittet i Svendborg er en niveau II afdeling med 6 intensive behandlingspladser. Pr. 1. januar 2017 er afsnittet udvidet med yderligere 2 pladser til regional funktion for neoro-intensiv rehabilitering.
I samme afsnit findes desuden det centrale opvågningsafsnit med 12 opvågningspladser. I opvågningsafsnittet modtages elektive og akutte patienter til opvågning døgnet rundt.

Anæstesi:
Der ydes anæstesiologisk og operativ bistand til de forskellige specialer / samarbejdspartnere som aktuelt omfatter organkirurgi, urologi, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, otologi, medicin, psykiatri samt transport og beredskab.

Operation:
Afdelingen har ansvaret for driften af 3 operationsgange:

Præhospital:
Den Sydfynske Akutlægebil er funderet i afdelingen men fysisk med base på Ambulance Syd stationen i Svendborg.

Personale
Afdelingen er aktuelt normeret til 235 fuldtidsstillinger, hvoraf lægestaben udgør 30 fuldtidsstillinger. Afdelingen er i øvrigt organiseret i 4 separate afsnit med egne funktionsledelser.

Nøgletal
Operationsstuer i drift per uge: 78
Behandlingspladser på Intensiv: 6+2
Opvågningspladser: 12
Hvilestuepladser: 23

Personalet i Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V ønsker, at dit ophold på sygehuset bliver så godt som muligt.
Vi lægger vægt på et respektfuldt samarbejde, høj kvalitet i behandlingen, og at du føler dig tryg i din kontakt med os.
God information og dialog er vigtige forudsætninger.
Så har du særlige ønsker og forslag, eller er du utilfreds med noget, er du velkommen til at henvende dig til os.

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen V

 

 

Samtykke
Billede

Henrik Stougaard
Ledende overlæge

Lisbeth Juulsgaard

 Oversygeplejerske 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk