Dette er tekstversionen af Om afdelingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Om afdelingen

Forside - Læs op - Sitemap


Om afdelingen


Afdelingen´s  primære målgruppe er medicinske, kirurgiske og fødende patienter fra Ærø.

Sengeafsnittet modtager døgnet rundt både akutte og planlagte patienter til indlæggelse.

Modtagelse, ambulatorium er integrerede funktioner i sengeafsnittet.
Sengeafsnittet har 12 normerede sengepladser:
Personalet på Medicinsk Afdeling Ærø ønsker, at dit ophold på hospitalet bliver så godt som muligt.
Vi lægger vægt på et respektfuldt samarbejde, kvalitet i behandlingen og at du føler dig tryg under indlæggelsen.
God information og dialog er vigtige forudsætninger under din indlæggelse. Så har du særlige ønsker og forslag, eller er du utilfreds med noget, er du velkommen til at henvende dig til os eller skrive til hospitalets Ris & Ros-postkasse.

Ærø Sygehus har visiteret skadestue og medicinsk ambulatorie.
Her udføres en række mindre operationer i lokalbedøvelse, almindelige sygeplejemæssige opgaver med forbindsskift, anlæggelse af gips, ultralydsscanninger, urodynamiske undersøgelser.


Følgende behandlinger udføres: 

Er du patient, kan du ved at klikke på afdelingens patientoplysninger finde yderligere information.

Søger du generelle oplysninger om afdelingen, kan du ved at klikke på generelle oplysninger om afdelingen finde yderligere information.

Klik på patientoplysninger for at se informationer for patienter og pårørende (sengeafsnit, praktiske forhold, informationsfoldere o.s.v.).

 

 

Afsnittet varetager klinisk uddannelse af social- og sundhedsassistenter fra Social- og sundhedsskolen i Svendborg.

Afsnittet deler en sygeplejestuderende med Ærø Kommune.

På grund af afsnittet`s brede patientklientel og uddannelsesforpligtelse har sygeplejerskerne  specialfunktioner såsom demens, geriatri, sårpleje, ernæringsterapi, inkontinens, terminal pleje m.m., social-og sundhedsassistenterne er ressurcepersoner indenfor forskellige funktionsområder.

Afdelingen har tæt samarbejde med kommunernes hjemmepleje og patienternes praktiserende læge.

Ud over medicinsk afdeling rummer Sygehusenheden på Ærø en klinisk/biokemisk afdeling, en billeddiagnostisk afdeling og en jordemoderkonsultation samt information, køkken, teknisk afdeling inkl. portør- og rengøringsfunktion.

Der er ansat 53 medarbejdere på Sygehusenheden Ærø, hvoraf de 36 er ansat i medicinsk afdeling.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk