Dette er tekstversionen af X4 - Ambulatorium
Klik her for at komme til den grafiske version af X4 - Ambulatorium

Forside - Læs op - Sitemap


X4 - Ambulatorium


 

X4 - ambulatorium
X4-ambulatoriet råder over 25 behandlingspladser og 6 konsultationsrum.
Ambulatoriet modtager og behandler patienter med god- og ondartede blodsygdomme samt kræft i lymfesystemet .

Patienterne kommer fra  Region Syddanmark. 

 

Beliggenhed
Hæmatologisk ambulatorium X4 er beliggende Indgang 90, 1.sal og 2. sal,  Kløvervænget 4.

 

Nøgletal
Ambulante besøg 26.500.  Telefonkonsultationer 13.500

Dagligt besøg: ca. 120-130.

 

Uddannelsesopgaver
Ambulatoriet uddanner sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter.
Klinisk vejleder: Marianne Faarvang Nielsen

 

Kontakt til ambulatoriet:
Telefon hele døgnet : 65 41 2130
Patientforløbsvejleder: 65 41 11 72 ml. 8.30-14.00

 

Ambulatoriets åbningstider
Mandag - torsdag fra kl. 08.00-17.00
Fredag fra kl.8.00-15.00

 

Driftledelse
Afdelingssygeplejerske Majken Boesgaard (pre 01.11.20)
Overlæge Jacob Haaber

 

Beliggenhed
Hæmatologisk ambulatorium X4 er beliggende Indgang 90, 1. og 2. sal,  Kløvervænget 4.

 

 

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk